Poisťovňa Uniqa dosiahla za prvých šesť mesiacov tohto roku v Českej republike a na Slovensku čistý zisk na úrovni 22,6 milióna eur. Kmeň poistných zmlúv prekonal hranicu troch miliónov kusov a predpísané poistné predpísala bolo na úrovni 378,3 milióna eur. Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


Z celkovej čiastky predpísaného poistného 129,7 milióna eur na Slovensku pripadalo 58 percent na neživotné odvetvie a zvyšok plynul zo životných segmentov. Trhové podiely oboch oblastí boli na Slovensku pomerne vyrovnané. V životnom poistení mala poisťovňa ku koncu júna tohto roka podiel 9,44 percenta a v neživotnom poistení 10,55 percenta.

Celkovo mala Uniqa na Slovensku podiel 10,1percenta a zostala štvrtou najsilnejšou značkou na lokálnom poistnom trhu. Škodovosť neživotného poistenia bola na úrovni 57,5 percenta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: