Miera nezamestnanosti na Slovensku v prvom štvrťroku 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesla o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,4 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Bez práce bolo v tomto období takmer 175- tisíc ľudí. Počet nezamestnaných bol ale medziročne nižší o 8,1 percenta.


Z celkového počtu ľudí bez práce bolo dlhodobo nezamestnaných 116-tisíc osôb. Ide ľudí, ktorí sú bez práce jeden rok a viac. Ich počet predstavoval takmer 36-percentný medziročný nárast. Podiel dlhodobo nezamestnaných tak bol oveľa vyšší ako pred rokom. Naopak, krátkodobá nezamestnanosť klesla o takmer polovicu, naďalej bolo bez práce menej ako 12 mesiacov necelých 59-tisíc osôb.

  • Vypočítajte si výšku dávky v nezamestnanosti na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

Úbytok nezamestnaných nastal len vo vybraných vekových skupinách, opačný trend nárast počtu nezamestnaných nastal v skupine mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov, v skupine 50 až 54 ročných, ako aj v skupine osôb tesne pred dôchodkom (60 a viac rokov). Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, v obchode a v stavebníctve.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných medziročne klesol vo všetkých ôsmich slovenských krajoch. Relatívne najviac nezamestnaných medziročne ubudlo v Žilinskom kraji (pokles o 22,2 %) a Bratislavskom kraji (pokles o 18,7 %). Naopak, len minimálny pokles počtu nezamestnaných nastal v Banskobystrickom kraji (o 1 %). Najviac nezamestnaných bolo aj naďalej v Prešovskom kraji (viac ako 40-tisíc osôb), v Košickom kraji (takmer 35-tisíc osôb) a v Banskobystrickom kraji (vyše 31-tisíc osôb).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: