Priemerná mesačná mzda na Slovensku počas prvých troch mesiacov tohto roka dosiahla úroveň 1 212 eur a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástla o 7,8 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, podľa ktorého mzdy rastú vyšším tempom už niekoľko štvrťrokov a aktuálna hodnota prekonala rast v poslednom štvrťroku minulého roka.


Okrem miezd ale rástli aj spotrebiteľské ceny, preto reálna mzda očistená o vplyv inflácie dosiahla pokles o 1,4 percenta. „Ľudia tak mohli za svoje príjmy nakúpiť v priemere menej tovaru a služieb ako pred rokom. Naposledy sme zaznamenali pokles reálnej mzdy v druhom štvrťroku 2020. Zatiaľ, čo vtedy bola príčinou poklesu pandémia, začiatkom tohto roka sa na znížení reálnych miezd podpísala zrýchľujúca sa inflácia,“ tvrdia štatistici.

Rast priemerných zárobkov v krajine zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva. V rámci medziročného porovnania najviac mzdy vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 19,8 %), v ostatných činnostiach (o 16,1 %) či v ubytovacích a stravovacích službách (o 14,6 %). Celkovo až 11 odvetví ekonomiky malo mzdu nižšiu ako bol priemer v celej krajine a osem odvetví patrilo k nadpriemerným.

Najvyšší priemerný plat je dlhodobo v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, kde ľudia zarábajú v priemere 2 527 eur. Nad 2 000 eur mesačne aktuálne zarábali v priemere aj zamestnanci v odvetví informácie a komunikácie a v dodávke elektriny, plynu a pary. Zamestnanci v priemysle majú priemerne 1 272 eur mesačne a v obchode 1 132 eur mesačne.

Z územného hľadiska vyššiu priemernú mesačnú mzdu ako v celej krajine mal opäť len Bratislavský kraj, kde dosiahla úroveň 1 546 eur. V ostatných krajoch sa mzdy v priemere pohybovali od 919 eur v Prešovskom do 1 128 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda medziročne vyššia s najvyšším relatívnym prírastkom v Žilinskom kraji 8,9 percenta a v Trnavskom kraji 8,7 percenta.

Po odpočítaní vplyvu inflácie však priemerný zárobok v reálnom vyjadrení vo všetkých krajoch Slovenska klesol. Najmenej v Žilinskom (o 0,4 %) a najviac v Prešovskom kraji (o 2,9 %).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: