Maximálne nemocenské dávky budú od januára budúceho roka opäť rásť. Ich výšku totiž zmení úroveň priemernej mzdy na Slovensku za rok 2021. Na základe jej výšky sa počíta aj maximálny denný vymeriavací základ, ktorý zase ovplyvňuje maximálne nemocenské dávky.

Maximálny denný vymeriavací základ tak od 1. januára 2023 stúpne zo súčasných 74,4987 eura na 79,6274 eura. Z tohto čísla sa potom počítajú aj najvyššie možné dávky, ktoré dostávajú ľudia za celý mesiac alebo za jednotlivé dni.

Ide napríklad o materskú či tehotenskú dávku, ale aj dávku, ktorú dostane poistenec počas práceneschopnosti. Nemení sa len maximálna dávka v nezamestnanosti, ktorej súčasná výška platí až do konca júna budúceho roka.

Maximálne nemocenské dávky na PN

Z určeného maximálneho denného vymeriavacieho základu sa počíta aj maximálna výška pri jednotlivých dávkach spôsobom podľa sadzby, ktoré majú pridelenú. Napríklad pri dočasnej práceneschopnosti (PN) sa výška dávky počíta podľa toho, ako dlho je niekto na péenke. Za prvé tri dni ľudia dostanú 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už majú nárok na 55 percent.

To v praxi znamená, že ak bude niekto od januára budúceho roka na péenke, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude od štvrtého dňa 43,80 eura. Za prvé tri dni dostane najviac 19,91 eura na deň. Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 242,33 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 286,13 eura.

Ide o maximálne možné dávky, ktoré môžu ľudia na péenke dostať. Ich skutočná výška závisí od ich príjmu. Pri zamestnancoch sa dávky počítajú z hrubej mzdy, z ktorej platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ. Zjednodušene si môže svoj denný vymeriavací základ každý vypočítať tak, že svoju hrubú mzdu vynásobí číslom 12 a výsledok vydelí číslom 365.

Dávka môže byť aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Keď je na péenke zamestnanec, za prvých desať dní dostáva náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa. Až potom mu ju prepláca Sociálna poisťovňa. Živnostníkom a dobrovoľne poisteným vypláca nemocenskú od prvého dňa poisťovňa.

Maximálne nemocenské dávky
Maximálne nemocenské dávky od januára stúpnu vďaka rastu priemernej mzdy v roku 2021. (Ilustračné foto: Freepik)

Rásť budú aj najvyššie dávky pre rodičov

Od januára 2023 stúpnu aj maximálne nemocenské dávky na materskej dovolenke. Keďže rodič dostáva 75 percent svojho vymeriavacieho základu, maximálna dávka na deň bude na úrovni 59,72 eura. Za 30-dňový mesiac tak môže otec či matka získať maximálne 1 791,70 eura a 1 851,40 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Dávku môže získať zamestnanec, podnikateľ či samoplatca. Tak ako pri péenke, aj v tomto prípade ide len o maximálnu výšku. Skutočná suma závisí od príjmu zamestnanca a vymeriavacieho základu podnikateľa či samoplatcu. Ak by niekto chcel dostávať maximálnu materskú, musel by zarábať vyše 2 420 eur mesačne.

Vo všetkých prípadoch tiež rodičia musia platiť nemocenské poistenie minimálne 270 dni v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Nárok na materskú dávku potom vzniká od začiatku šiesteho týždňa pred pôrodom a spravidla sa poberá 34 týždňov. Ak to nie je matka, poberá sa spravidla 28 týždňov od priznania materského.

Od januára stúpne aj maximálna dávka, ktorú štát poskytuje len od apríla 2021. Ide o takzvanú tehotenskú dávku, ktorá je od januára v minimálnej dennej výške 7,96 eura a v maximálnej výške 11,94 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 238,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 246,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 358,40 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 370,30 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Nárok na tehotenské má žena od začiatku 13. týždňa tehotenstva, respektíve 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu. Mala by tiež platiť odvody v rámci zamestnania, podnikania alebo dobrovoľne. Žena musí byť poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2023:

  • Maximálny denný vymeriavací základ bude v roku 2023 na úrovni 79,6274 eura.
  • Maximálna výška nemocenskej je 43,80 eura na deň.
  • Maximálna dávka na PN za 30 dní je 1 242,33 eura a 31 dní je to suma 1 286,13 eura.
  • Maximálna materská dávka je 59,72 eura na deň.
  • Maximálna materská za 30 dní je 1 791,70 eura a za 31 dní je to suma 1 851,40 eura.
  • Tehotenská dávka je za 30 dní minimálne 238,90 eura a za 31 dní je to suma 246,90 eura.
  • Tehotenská dávka je za 30 dní maximálne 358,40 eura a za 31 dní je to suma 370,30 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: