Priemerná mesačná mzda na Slovensku v januári medziročne vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach. Zamestnanosť vzrástla len v šiestich spomedzi desiatich sledovaných odvetví ekonomiky. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.


Najvýznamnejšie zvýšenie platov bolo v ubytovaní o 25,4 percent na úroveň 815 eur. Vo veľkoobchode vzrástla mzda o 16,8 percenta na 1 229 eur, v maloobchode o 13,7 percenta na 914 eur, v predaji a oprave motorových vozidiel o 12,3 percenta na 1 196 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev bola mzda vyššia o 12,1 percenta na 584 eur. V informačných a komunikačných činnostiach boli januárové mzdy medziročne vyššie o 8,2 percenta a v priemysle o osem percent.

Výraznejšie vyššia zamestnanosť bola v ubytovaní o 6,3 percenta a v informačných a komunikačných činnostiach o päť percent. Rast pod úrovňou jedného percenta zaznamenalo stavebníctvo, veľkoobchod, priemysel a vybrané trhové služby. Menej zamestnaných ako pred rokom bolo v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 percenta, v podnikoch pôsobiacich v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 percenta, v doprave a skladovaní o 0,4 percenta a v maloobchode o 0,3 percenta.

(Inzercia)