Správnou kombináciou úprav vo formálnom aj celoživotnom vzdelávaní s modernými sociálnymi nástrojmi by sa mohlo stať Slovensko konkurencieschopnou krajinou na poli pracovného trhu. Potrebné zmeny by mohli priniesť reformy z Plánu obnovy v pobytovej a pracovnej legislatív. Navrhuje to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).


„Aby mohlo byť Slovensko konkurencieschopnou krajinou na pracovnom poli, je dôležité nielen zmeniť edukáciu na školách, ale kontinuálne zvyšovať kvalifikáciu pracovníkov počas celej ich kariéry. Žiada si to kombináciu zmien vo vzdelávaní s modernými sociálnymi nástrojmi,“ hovorí prezidentka APAS Zuzana Rumiz.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: