Podmienky a fungovanie detských skupín ako formy sociálnej služby by sa mal zjednodušiť. Vyplýva to z návrh nariadenia z dielne rezortu práce, ktorý v stredu (8. jún) schválila vláda. Podľa ministerstva je cieľom podporiť zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tiež začlenenie matiek na trh práce a možnosť pracovného uplatnenia sa pre osoby, ktoré budú poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine.


Detské skupiny sú forma starostlivosti, ktorá sa poskytuje v malom kolektíve detí v domácom prostredí alebo inom priestorovo i vybavenosťou približujúcom sa domácemu prostrediu. Vďaka nariadeniu vlády by malo zabezpečiť voľnejšie nastavenie právnych podmienok na zápis tejto sociálnej služby do registra sociálnych služieb a zároveň zjednodušenie prístupu k nej.

„Posilní sa tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenska spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Tiež sa vytvorí možnosť pokračovať v prevádzkovaní detských skupín aj po ukončení krízovej situácie,“ vysvetľuje rezort práce.

Starostlivosť v detskej skupine poskytuje fyzická osoba ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v konkrétnej detskej skupine a na konkrétnom mieste. Táto osoba nemôže zamestnávať zamestnancov. V čase mimoriadnej situácie môže poskytovať starostlivosť v detskej skupine aj osoba s osobitnou ochranou, napríklad statusom dočasného útočiska prichádzajúca z Ukrajiny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: