V prípade, že poistná udalosť na dovolenke nastala z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia z cestovného poistenia. Závisí to od toho, aký vplyv malo požitie alkoholu na vznik poistnej udalosti. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.


Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí. Platí teda, že poisťovňa musí prítomnosť alkoholu alebo omamných látok v krvi preukázať, inak nemá právo výšku poisteného plnenia znížiť alebo odmietnuť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: