V Českej republike budú môcť ponúkať zdravotné poistenie pre cudzincov viaceré poisťovne. Doteraz mala monopol na tento produkt Všeobecná zdravotní pojišťovna. Česká republika tak bude na tom podobne ako Slovensko, kde zdravotné poistenie cudzincov núkajú viaceré poisťovne.


Podľa Jana Vlčeka, konateľa spoločnosti Fabrika.cz, ktorá prevádzkuje portál yespojisteni.cz, do súkromného zdravotného poistenia v Česku i na Slovensku spadajú tí cudzinci, ktorí pochádzajú z krajín mimo Schengenu a zároveň majú vízum dočasného pobytu. Akonáhle dostanú dlhodobý pobyt, už spadajú pod verejné zdravotné poistenie.

J. Vlček vraví, že existujú tri skupiny ľudí, ktorých sa týka zdravotné poistenie cudzincov. Ide o študentov predovšetkým súkromných vysokých škôl najmä z východných krajín, ďalej o zamestnancov, ktorých sem vozia predovšetkým pracovné agentúry a poslednou skupinou je ekonomicky vyššia trieda ľudí. Ide o cudzincov, ktorí tu hľadajú nadštandardné zdravotné služby pre seba a pre svojej rodiny, ale aj o zamestnancov nadnárodných korporácií.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: