Najväčšej slovenskej banke sa v tomto roku darí navyšovať svoj zisk. Počas prvých troch mesiacov čistý zisk Slovenskej sporiteľne dosiahol 68,1 milióna eur. Vlani v rovnakom období to bolo 35,8 milióna eur. Predstavuje to medziročný nárast o 90 percent.


„Dobrou správou prvého štvrťroka je, že výsledky sa vyvíjajú podľa nášho plánu,“ vraví finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský. Úvery podľa neho ťahajú najmä korporátni klienti. Banka v tomto segmente zaznamenala takmer tretinový medziročný rast objemu úverov.

„Pri úveroch retailovým klientom prišlo od 4. štvrťroku 2022 k ochladeniu trhu, ale aj tu sme zaznamenali medziročný rast,“ hovorí P. Cetkovský. Stále mierne klesá aj podiel nesplácaných úverov a vďaka tomu môže banka držať rizikové náklady na veľmi nízkej úrovni.

Čisté úrokové výnosy medziročne narástli o 20,3 percenta na 125,1 milióna eur. K tomuto výsledku banke pomohol nárast úrokových sadzieb.

Čisté príjmy z poplatkov a provízií medziročne narástli o 13,6 percenta na 50,1 milióna eur. Sporiteľňa tvrdí, že pozitívny vplyv bol zaznamenaný prevažne v kategórií poplatkov za platobné služby, ktoré medziročne narástli kvôli mimoriadneho výnosu od spoločnosti Visa a aj pre zvýšený objem transakcií, ale aj kategórii poplatkov za úverové produkty.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: