Slovenská sporiteľňa ukončila rok 2021 so ziskom po zdanení vo výške 228,1 milióna eur. V porovnaní s rokom 2020, v ktorom dosiahla čistý zisk 108 miliónov, to predstavuje nárast o 11 percent.


Podobne ako celému trhu aj Slovenskej sporiteľni klesol čistý úrokový výnos. Vlani jej poklesol o 1,3 percenta na 433,6 milióna eur.

Naopak o 18,4 percenta na 174,3 milióna eur jej narástol čistý príjem z poplatkov a provízií. Tento nárast tak bol výrazne vyšší, než o koľko najväčšej slovenskej banke klesol zárobok z úrokov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)