Deficit verejnej správy (VS) dosiahol v roku 2021 úroveň 6,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a bol nižší o 1,2 percenta v porovnaní s deficitom schváleným v rozpočte na rok 2021. Hrubý dlh dosiahol úroveň 63,1 percenta HDP. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v tlačovej správe s tým, že ide o historicky najvyššia úroveň dlhu Slovenska.


K nárastu dlhu prispel podľa rady okrem vysokého deficitu rozpočtu aj nárast hotovostnej rezervy štátu. RRZ tiež tvrdí, že hoci výdavky na riešenie epidémie oproti rozpočtu výrazne vzrástli (o 1,9 % HDP), rovnako výrazne vzrástli aj príjmy z daní a odvodov (1,9 % HDP).

„Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu zaostávali za rozpočtovou výškou o 0,8 percenta HDP, k poklesu deficitu zároveň prispelo aj lepšie hospodárenie samospráv a ostatných subjektov verejnej správy (0,6 % HDP),“ píše.

Slovensko v minulom roku taktiež uhradilo clo do rozpočtu Európskej únie (EÚ), ktoré malo byť uhradené v rokoch 2012 až 2019 na úrovni 0,5 percenta HDP. Minulý rok sa tiež podľa RRZ štrukturálny deficit (bez jednorazových a dočasných opatrení) vrátil na úrovne pozorované v rokoch pred prepuknutím korona krízy.

„Výsledok rozpočtu tak eliminoval negatívny trvalý vplyv pandémie na verejné financie. Aktuálna úroveň štrukturálneho deficitu (cca 2 % HDP) je však naďalej vysoká,“ dodala rozpočtová rada.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: