Sociálna poisťovňa v júli prvýkrát uhradila poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za vystavenie elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) za mesiac jún. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Tieto výkony nemuseli lekári Sociálnej poisťovni osobitne vykazovať.


V prípade ePN Sociálna poisťovňa okrem uznania dočasnej pracovnej neschopnosti uhrádza ako osobitný zdravotný výkon aj jej ukončenie. Celkovo takto uhradila 6 314 uznaní vzniku ePN a 2 662 ukončení ePN v celkovej výške 8 976 eur. Projekt vystavovania ePN bol v prvej fáze pre všeobecných lekárov spustený od 1. júna 2022.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: