Úrady práce začali v novembri poskytovať finančnú podporu na zabezpečenie starostlivosti o dieťa vo veku od troch do piatich rokov v detskej skupine. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Tým by sa mala rozšíriť pomoc rodičom pri zabezpečovaní starostlivosti o deti v predškolskom veku.


Niektoré rodiny totiž nemôžu či nechcú dať svoje deti do bežných predškolských zariadení, akými sú detské jasle alebo škôlka. Štát podáva takýmto rodinám pomocnú ruku v podobe finančného príspevku na zabezpečenie starostlivosti o dieťa v detskej skupine, ktorá môže byť pre rodičov vhodnou alternatívou detských jaslí či škôlky.

Finančná podpora na starostlivosť o dieťa je určená zamestnanému rodičovi, alebo rodičovi študujúcemu dennou formou na strednej či vysokej škole. Vypláca sa mesačne vo výške najviac 160 eur na dieťa. Detské skupiny sú forma starostlivosti o dieťa, ktorú poskytuje jedna fyzická osoba v domácom prostredí, v kolektíve maximálne štyroch detí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: