Rozdiely medzi najmenej rozvinutými okresmi a ekonomicky rýchlejšie sa rozvíjajúcimi okresmi Slovenska môže ekonomicky aj sociálne výhodným spôsobom zmenšovať štátna podpora investícii v najmenej rozvinutých okresoch. Vyplýva to z výsledkov štúdie Inštitútu sociálnej politiky (ISP), ktorá sledovala obdobie medzi rokmi 2002 až 2019.


Analýza okrem iného ukazuje, že v tomto miera nezamestnanosti po schválení dotácie na investičné projekty významne klesá predovšetkým v najmenej rozvinutých okresoch, a naopak, v okresoch, ktoré nie sú najmenej rozvinuté je dopad podpory na nezamestnanosť blízky nule.

„Toto však neznamená, že sa investícia v rozvinutejšom okrese nemôže prejaviť pozitívne na iných dôležitých indikátoroch, akými sú výška mzdy, pridaná hodnota vykonanej práce, alebo aj spokojnosť s pracovnými podmienkami,“ vysvetľuje Matěj Bělín z Inštitútu sociálnej politiky.

Pozitívny efekt investičnej pomoci v najmenej rozvinutých okresoch sa preukázal počas sledovaného časového horizontu do troch rokov od schválenia podpory a pretrval aj v nasledujúcom období. Vo všeobecnosti ale podľa ISP platí, že sa nemožno spoliehať na to, že investícia v jednom okrese pomôže znížiť nezamestnanosť v naviazaných okresoch.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: