Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili rozdelenie zisku z minulých rokov vo výške 115,2 milióna eur. Do nerozdeleného zisku minulých rokov pridelili zisk z roku 2021 vo výške 144,8 milióna eur.


Časť zisk z roku 2021 vo výške 6,1 milióna eur bola pridelená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 eur tak pripadne dividenda vo výške 1 432 eur a na kmeňovú akciu v hodnote 4 000 eur pripadne dividenda 7 160 eur. Na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 eurá vyplatí banka dividendu v sume 7,71 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: