Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) spolu s partnerskými organizáciami začali rozdávať potravinové a hygienické balíčky osobám a rodinám v núdzi. Rezort práce pripravil v rámci jarnej distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci 95 829 potravinových a 65 448 hygienických balíčkov. Ústredie práce o tom informovalo v tlačovej správe.


Príjemcami potravinových a hygienických balíčkov sú primárne jednotlivci a rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Potravinové balíčky dostanú poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bola vyplatená dávka v hmotnej núdzi v januári tohto roka. Jednotlivec, ktorý spĺňa podmienky, má nárok na jeden potravinový balíček. Rodina s jedným či dvoma nezaopatreným deťmi má nárok na dva potravinové balíčky, rodina s tromi a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na tri potravinové balíčky. Rodina s jedným nezaopatreným dieťaťom má nárok na dva hygienické balíčky, rodina s dvomi deťmi má nárok na tri hygienické balíčky a rodina s tromi a viac deťmi má nárok na štyri hygienické balíčky.

V potravinovom balíčku ľudia nájdu okrem iného múku, cukor, olej, šošovicu, ryžu, cestoviny, či konzervovanú zeleninu, ovocie a mäso. V hygienických balíčkoch sú prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny. Celková hodnota poskytnutej pomoci je 5,3 milióna eur. Potravinové a hygienické balíčky sa do rúk ľudí dostanú v priebehu marca a apríla.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: