Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) spustilo na svojom webovom sídle službu virtuálnej asistentky. Cieľom je pomôcť návštevníkom stránky rýchlo sa zorientovať a nájsť všetky užitočné a potrebné informácie. Ústredie práce o tom informovalo v tlačovej správe. Virtuálna asistentka bude návštevníkom internetovej stránky k dispozícii nepretržite.

V rámci úvodnej komunikácie klientov požiada, aby špecifikovali svoju aktuálnu životnú situáciu. Na základe odpovede ponúkne záujemcovi oblasti, v ktorých mu dokážu byť ústredie a úrady práce nápomocné. Pri dodatočných otázkach dokáže poskytovať základné informácie o službách ústredia a úradov.

Návštevníci stránky môžu zistiť informácie napríklad o tom, aké príspevky poskytuje štát prostredníctvom ústredia práce a úradov rodinám s deťmi, či ako má absolvent postupovať, ak sa chce evidovať ako uchádzač o zamestnanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: