V roku 2020 bol na Slovensku rozdiel v hodinových príjmoch mužov a žien na úrovni 15,5 percenta. Aby sa platy mužov a žien vyrovnali, ženy by museli za každú odpracovanú hodinu odpracovať navyše ďalších približne deväť minút. Vyplýva to z analýzy Národnej banky Slovenska (NBS) pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (8. marec).


V Českej republike dosiahol 16,1 percenta a v Maďarsku 15,6 percenta. Medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) výrazne vyčnieva Poľsko, kde bol tento rozdiel iba 4,8 percenta. Od roku 2015 došlo na Slovensku k zníženiu rozdielu príjmov o 4,3 percentuálneho bodu (p. b.). V Česku sa rozdiel znížil o 5,4 p. b., v Poľsku o 2,6 p. b a v Maďarsku sa zvýšil o 2,7 p. b.

Ženy sú zamestnané najmä v šiestich rôznych ekonomických oblastiach. V oblasti priemyselnej výroby ich pracuje 208-tisíc žien, v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu pracuje 177-tisíc žien a napríklad v zdravotníctve a sociálnej pomoci pracuje 164-tisíc žien. Vo verejnej správe a obrane pracuje 113-tisíc žien a v oblasti ubytovania a stravovacích služieb pracuje 67-tisíc žien.

Zamestnanie žien podľa ekonomickej oblasti v roku 2019

V platoch žien a mužov sú stále rozdiely. V rámci V4 výrazne vyčnieva Poľsko
Zdroj: ŠÚSR, NBS

Na Slovensku je v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb medzi pracovníkmi výrazná prevaha žien nad mužmi. Oblasť s najväčšou prevahou žien je zdravotníctvo a sociálna pomoc s podielom žien až 83 percent. Tesne za tým nasleduje oblasť vzdelávania, kde je zastúpenie žien až 82 percent. Ženy výrazne prevažujú aj v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, kde je zastúpenie žien 62 percent.

Naopak, vo oblastiach ako stavebníctvo, dodávka vody a elektriny alebo IT ako pracovníci, výrazne prevažujú muži. V stavebníctve je zastúpenie mužov až 93 percent. Nasleduje dodávka elektriny a plynu na úrovni 81 percent, pri dodávke vody je ich 80 percent, v rámci informácií a komunikácie je ich 75 percent, pri doprave a skladovaní majú zastúpenie na úrovni 75 percent a pri priemyselnej výrobe zase 67 percent.

Podiel žien a mužov zamestnaných v ekonomických oblastiach v roku 2019

V platoch žien a mužov sú stále rozdiely. V rámci V4 výrazne vyčnieva Poľsko
Zdroj: Eurostat, NBS

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: