Kto rozmýšľa nad tým, že by vybral peniaze z podielového fondu, mal by s tým počkať do januára. Ak má niekto peniaze v podielovom fonde minimálne tri roky, nebude musieť od budúceho roku platiť daň zo zisku. Investori vďaka tomu, v závislosti od vyberanej sumy, môžu ušetriť aj tisíce eur.


„Pri pravidelnom investovaní 100 eur mesačne počas 35 rokov je možné našetriť 125 000 eur. Daň z výnosu by v takom prípade podľa pôvodných pravidiel predstavovala 16 000 eur. Z nasporených peňazí by tak bolo možné pravidelne vyberať približne 360 eur mesačne počas 27 rokov. 360 eur bude v čase výberu ekvivalent súčasným 100 eur, teda človek bude v reálnom vyjadrení vyberať a udržiavať takú istú kúpnu silu, s akou vstupoval do schémy pravidelného investovania,“ vraví finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.

Daňová úspora zlepší podmienky čerpania. „Možné trvanie pravidelného výberu sa buď predĺži o sedem rokov, resp. výška pravidelného výberu sa môže zvýšiť na 440 eur,“ hovorí analytik. Oslobodenie výnosu z investície od dane tak podľa neho výrazne pomôže tým, ktorý ho využijú na dôchodkové účely.

Ľudia, ktorí investujú pravidelne a následne začnú postupne vyberať peniaze, napríklad po odchode do dôchodku, sa podľa P. Škriniara nemusia báť, že by platili daň, ak od posledného vkladu ešte neubehli tri roky. „Postupnosť dlhodobých výberov spôsobí, že výnosy z posledných vkladov sa zrealizujú ako posledné v rade,“ vysvetľuje finančný analytik.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: