Nový systém dozoru nad výkonom a dodržiavaním povinností v sociálnej oblasti má nastaviť nová právna úprava ministerstva práce. Cieľom návrhu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zároveň zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti. Navrhovaný zákon na stredajšom (11. máj) rokovaní prijala vláda s legislatívnou pripomienkou.


Návrhom zákona o inšpekcii v sociálnych veciach rezort práce podľa svojich slov vytvára úplne novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí. Vytvoriť má funkčný systém kontroly nad plnením zákonom určených povinností aj voči tým subjektom, ktoré inak nie sú podriadené rezortu práce.

Ide o inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, či pôsobia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: