Národná banka Slovenska odobrila vznik nového podielového fondu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne. Pôjde o Fond zodpovedného investovania. Fond bude vytvorený na dobu neurčitú a malo by ísť o otvorený podielový fond.