Národná banka Slovenska udelila spoločnosti Marek Kelbel Private Investments povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.

Podľa Obchodného registra spoločnosť vznikla v marci tohto roku. Jej jediným spoločníkom je Marek Kelbel z Bratislavy.