Ministerstvo práce už poslalo na účty zariadení sociálnych služieb a tiež zariadeniam starostlivosti o deti do troch rokov, čiže jasliam jednorazové dotáciu určenú na pokrytie ich nákladov na energie a s tým spojených ďalších prevádzkových nákladov. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe. Do konca minulého roka tak v rámci dotácie na inflačnú pomoc vyplatilo viac ako 17,7 milióna eur pre celkovo 720 žiadateľov.


Ministerstvo dotácie vyplácalo na základe schválených žiadostí, ktoré zriaďovatelia a poskytovatelia sociálnych služieb zaslali ministerstvu do 2. decembra minulého roka. Vyplatenú dotáciu môžu využiť až do konca marca tohto roka. Spolu s predchádzajúcou poskytnutou pomocou, dotáciou na energie pre zariadenia sociálnych služieb vyplatenou vlani v júni ide o takmer 25 miliónov eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: