Zdravotnú poisťovňu od budúceho roka zmení 180 399 ľudí. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý v tomto roku eviduje 213 395 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Neakceptovaných ale bolo 32 996, pričom ich počet oproti minulému roku klesol.


Úrad tento rok vzhľadom na podozrenia z nekalých prepoisťovacích praktík analyzoval tento rok prepoistenie jednotlivo v rokoch 2018 až 2022, aj sumárne za posledných päť rokov. Z dát vyplýva, že za posledných päť rokov sa päťkrát prepoistilo 6 526 poistencov, ktorí predstavujú 1,01 percenta. Štyrikrát sa prepoistilo 18 764 ľudí, trikrát 33 234 ľudí, čo predstavuje 5,13 percenta poistencov. Dvakrát za uvedené obdobie zmenilo zdravotnú poisťovňu 79 525 ľudí, teda 12,28 percenta.

Z analyzovaných dát ďalej vyplýva, že obec Lomnička v okrese Stará Ľubovňa dominuje v 30 obciach s najintenzívnejším prepoisťovaním za roky 2018 až 2022. V tejto obci sa tri a viackrát prepoistilo 40 percent obyvateľov obce. Nasleduje Ruská Voľa v okrese Vranov nad Topľou s 34 percentami obyvateľstva, na treťom mieste bola obec Lipovec v okrese Rimavská Sobota.