Samostatní finanční agenti budú aj v budúcom roku platiť príspevky Národnej banke Slovenska (NBS) podľa svojej veľkosti. Aj naďalej musia viac platiť právnické osoby ako fyzické. Minulý týždeň výšku príspevkov pre budúci rok schválila Banková rada NBS.

Príspevky Národnej banke Slovenska musia platiť všetky subjekty, nad ktorými centrálna banka dohliada. „Ročné príspevky dohliadaných subjektov finančného trhu slúžia na účely zabezpečenia výkonu dohľadu NBS nad týmito subjektmi, vrátane dohľadu nad samostatnými finančnými agentmi,“ tvrdí hovorca NBS Peter Majer. Jednotlivé spoločnosti tak platia centrálnej banke za to, že ich kontroluje.

Centrálna banka pri určení ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov (SFA) vychádzala zo súm, ktoré určuje zákon o dohľade. Ten však dáva pomerne veľkú voľnosť – podľa výšky obratu stanovuje minimálnu a maximálnu výšku poplatku. NBS zvolila približne stred z tohto rozpätia.

Percentuálne zaplatia najviac menšie spoločnosti

„Národná banka Slovenska v súlade so zákonom o dohľade zohľadňuje pri určovaní ročných príspevkov rozdiely medzi jednotlivými druhmi prispievateľov tak, aby odzrkadľovali náročnosť dohľadu nad nimi a ich odlišné charakteristiky, teda aj rozdiely medzi dohľadom nad samostatnými finančnými agentmi – fyzickými osobami a právnickými osobami,“ vraví hovorca NBS Peter Majer.

Aj naďalej budú sprostredkovatelia platiť príspevky podľa toho, do ktorého pásma sa dostanú podľa výšky svojho obratu. Napríklad firma s ročným príjmom od 100-tisíc do 500-tisíc eur zaplatí ročný príspevok vo výške 1 250 eur. Ak by jej príjem bol od 500-tisíc do jedného milióna, príspevok by bol dvojnásobný.

Na takýto systém určovania príspevkov doplatia predovšetkým samostatní finanční agenti, ktorých príjem len tesne prekročí stanovenú hranicu. Napríklad ak má niekto obrat len o jedno euro vyšší ako 500-tisíc eur, zaplatí centrálnej banke o 1 250 eur navyše.

Napriek tomu, že by bolo spravodlivejšie, ak by sa výška príspevku postupne zvyšovala s príjmom, NBS argumentuje tým, že postupuje v súlade so zákonom. „Jednotlivé pásma základu sadzby pre SFA sú určené v zákone o dohľade tak, aby bolo možné zohľadniť rozdiely pri výkone dohľadu nad SFA, teda rozdiely medzi dohľadom nad SFA podľa veľkosti ich základu sadzby.“ tvrdí P. Majer.

Aké príspevky zaplatia sprostredkovatelia NBS v roku 2022

Základ daneVýška príspevky pre fyzické osobyVýška príspevky pre právnické osoby
Do 100 000 eur vrátane100 eur500 eur
Od 100 000 eur do 500 000 eur vrátane600 eur1 250 eur
Od 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane1 250 eur2 500 eur
Od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur vrátane2 000 eur4 000 eur
Od 5 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane3 500 eur7 500 eur
Od 10 000 000 eur do 20 000 000 eur vrátane6 000 eur11 250 eur
Od 20 000 000 eur do 35 000 000 eur vrátane7 500 eur15 000 eur
Viac ako 35 000 000 eur11 500 eur20 000 eur
Zdroj: NBS

Percentuálne vzhľadom k svojmu príjmu zaplatia najviac menšie spoločnosti. Ak by firma mala obrat tesne nad hranicou 100-tisíc eur, znamenalo by to, že NBS odvedie 1,25 percenta svojho obratu. V prípade, že jej obrat bude 500-tisíc eur, príspevok dosiahne 0,25 percenta. Pre spoločnosti s obratom 20- až 35-miliónov eur príspevok predstavuje 0,075 až 0,043 percenta z ročných tržieb.

Aj naďalej sa príspevky budú počítať z obratu, ktorý mala firma pred dvomi rokmi, napriek tomu, že odvtedy sa mohla situácia výrazne zmeniť. V budúcom roku sa tak príspevky budú rátať na základe obratu v roku 2020. Podľa NBS musia totiž pri určení príspevkov vychádzať z dostupných údajov. A začiatkom budúceho roku ešte výsledky za tento roku nebudú známe.