Národná banka Slovenska (NBS) od januára zvýši príspevky pre sprostredkovateľov, ktoré jej platia za výkon dohľadu. Podľa nového rozhodnutia o určení ročných príspevkov pre dohliadané subjekty zaplatia vyššie príspevky všetci sprostredkovatelia s obratom do päť miliónov eur. Väčší agenti zaplatia rovnako ako v tomto roku.

Príspevky, ktoré musia samostatní finanční agenti platiť centrálnej banke, sa odvíjajú od veľkosti danej spoločnosti. Čím dosahuje vyšší obrat, tým by mala zaplatiť viac. Príspevky sú fixné, čo znamená, že akonáhle firma prekročí stanovenú hranicu čo i len o jedno euro, môže na príspevkoch zaplatiť o stovky až tisíce eur viac.

Zákon stanovuje vždy minimálnu a maximálnu výšku príspevku podľa obratu firmy. Centrálnej banke dáva pritom pomerne veľký manévrovací priestor, v ktorom sa má príspevok pohybovať. Napríklad pre firmy s obratom 500-tisíc eur až jeden milión sa ročný príspevok môže pohybovať od tisíc do 4-tisíc eur. NBS sa teraz rozhodla, že príspevky viac priblíži k hornej hranici.

„Rozhodnutím NBS o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2023 sa výška ročných príspevkov na rok 2023 pre prispievateľov, ktorými sú samostatní finanční agenti – právnické osoby, upravila na úroveň minimálne 75 % maximálnej výšky ročného príspevku určenej podľa zákona o dohľade pre dané pásmo základu sadzby. Výnimkou je najvyššie pásmo, pre ktoré už bola výška príspevku určená na úrovni 80 % maximálnej zákonnej sadzby,“ vraví hovorca NBS Peter Majer.

Ako sa v roku 2023 zmenia príspevky pre sprostredkovateľov (€)

Obrat20222023
do 100 000500750
100 000 – 500 0001 2501 500
500 000 – 1 000 0002 5003 000
1 000 000 – 5 000 0004 0004 500
5 000 000 – 10 000 0007 5007 500
10 000 000 – 20 000 00011 25011 250
20 000 000 – 35 000 00015 00015 000
nad 35 000 00020 00020 000
Pozn.: Uvedené sú príspevky pre právnické osoby. Zdroj: NBS

Samotných sprostredkovateľov nová výška príspevkov prekvapila. „Každoročne sme svedkami určenia príspevkov na nasledujúci rok, pričom tento rok prišlo určenie príspevkov s takmer päťmesačným predstihom pre rok 2023 a nemali sme možnosť sa k tomu žiadnym spôsobom vyjadriť,“ povedala pre Finsider generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Darina Huttová. Národná banka podľa nej v minulosti diskutovala s trhom o princípe určovania výšky príspevkov, ale nie už o ich samotnej výške.

Podobne sa vyjadrila aj Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP). „S Národnou bankou Slovenska sme o zmene príspevkov na rok 2023 ako asociácia nijako nerokovali, resp. sme v tejto veci nevyvíjali žiadnu osobitnú aktivitu,“ povedal prezident SASP Miloš Gáfrik.

Súčasné nastavenie pásiem, podľa ktorých sprostredkovatelia platia príspevky za dohľad, funguje od roku 2020. Avšak v rokoch 2020 a 2021 NBS výšku príspevok znížila pre koronakrízu na polovicu. Až v tomto roku platia sprostredkovatelia plnú sumu, ktorá od budúceho roku ešte narastie. V porovnaní s minulosťou pritom príspevky mnohých firiem budú až niekoľkonásobne vyššie ako pred pár rokmi. Do roku 2020 všetky firmy bez ohľadu na veľkosť platili ročne 500 eur a fyzické osoby 100 eur. Najväčšie firmy tak v súčasnosti platia centrálnej banke až 40-násobok sumy, ktorú ju posielali pred rokom 2020.

„Asociácia finančných sprostredkovateľov však vníma nárast nákladov na príspevky na dohľad a chápe zvyšujúce sa náklady aj samotnej Národnej banky Slovenska. Kompenzáciou, ktorú trh finančného sprostredkovania dostáva, je zvýšená aktivita vo vydávaní metodických usmernení pre výkon finančného sprostredkovania v jednotlivých sektoroch,“ tvrdí D. Huttová. Aj M. Gáfrik vraví, že z podstaty veci asociáciu „neteší žiadne zvyšovanie príspevkov, zároveň ho však – v zmysle rokovaní z minulosti – považujeme za plne v kompetencii Národnej banky Slovenska.“

Sprostredkovatelia dúfajú, že nebudú v najbližšom období svedkami každoročného zvyšovania príspevkov. „Samotná výška príspevkov totiž môže spôsobiť zánik menších spoločností, ktoré pôsobia ako samostatní finanční agenti na trhu sprostredkovania finančných produktov,“ tvrdí D. Huttová.

V akom pásme sa môžu pohybovať príspevky pre samostatných finančných agentov (€)

ObratRozpätie príspevku
do 100 000100 – 1 000
100 000 – 500 000500 – 2 000
500 000 – 1 000 0001 000 – 4 000
1 000 000 – 5 000 0002 000 – 6 000
5 000 000 – 10 000 0005 000 – 10 000
10 000 000 – 20 000 0007 500 – 15 000
20 000 000 – 35 000 00010 000 – 20 000
nad 35 000 00015 000 – 25 000
Pozn.: Uvedené sú príspevky pre právnické osoby. Zdroj: NBS

Vzhľadom k svojmu príjmu zaplatia percentuálne na príspevkoch najviac menší agenti, ktorých obrat len prekročí hranicu, od ktorej sa platí vyšší príspevok. Napríklad pri obrate 100-tisíc eur až 500-tisíc výška príspevku bude 1 500 eur. Ak firma zarobí 100-tisíc eur, musí centrálnej banke zaplatiť 1,5 percenta zo svojich tržieb. No ak zarobí 499 999 eur, centrálnej banke odvedie len 0,3 percenta z tržieb.

Ak by príjem tejto firmy poskočil o jedno euro na rovných 500-tisíc, musela by už NBS zaplatiť 3 000 eur. Namiesto 0,3 percenta by tak jej príspevok dosiahol 0,6 percenta z obratu.

Niektoré spoločnosti by preto chceli, aby sa výška príspevku, ktoré platia, zvyšovala postupne a nie skokovito. Na to by zase doplatili firmy, ktorých obrat je tesne pod hranicou, pri ktorej by už platili vyšší príspevok a terajší systém je tak pre ne výhodnejší.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: