Sprostredkovateľská spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko dosiahla v roku 2021 najlepší výsledok vo svojej histórii, keď svoje hospodárenie ukončila s čistým ziskom vo výške 3,4 milióna eur. Predstavuje to medziročný nárast o vyše deväť percent. Vyplýva to z výsledkov spoločnosti, ktoré zverejnila v registri účtovných závierok.

Celkové tržby spoločnosti dosiahli 43,725 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 2,6 milióna, respektíve o šesť percent. Väčšinu z tejto čiastky tvorili tržby z predaja služieb, ktoré dosiahli 43,721 milióna eur. Z pohľadu tržieb patrí OVB druhé miesto rebríčka najväčších sprostredkovateľov na Slovensku. Prvý je Partners Group SK.

Aj keď predchádzajúce dva roky výrazne ovplyvnila mnohých podnikateľov pandémia ochorenia Covid-19, vedenie firmy v poznámkach k účtovnej závierke uviedlo, že dopady Covid-19 „nemajú významný vplyv na schopnosť spoločnosti pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt počas nasledujúcich 12 mesiacov.“

Na tržbách sa najväčšou časťou podieľali provízie prijaté od partnerov za sprostredkovanie ich produktov. Tie vlani dosiahli sumu 43,707 milióna eur. V porovnaní s rokom 2020 to predstavuje nárast o 2,5 milióna eur.

OVB vyplatilo agentom na províziách takmer 30 miliónov

Podobne ako v iných sprostredkovateľských firmám, aj v OVB bolí najvyšším výdavkom provízie, ktoré firma vyplatila sprostredkovateľom. V roku 2021 im vyplatila 29,8 milióna eur. Firma tak svojim sprostredkovateľom rozdelila 68,2 % z provízie, ktorú zinkasovala od svojich obchodných partnerov. Ide o mierne vyššie číslo ako v roku 2020, keď medzi maklérov OVB rozdelilo 67,9 % vybraných provízií.

Druhým najvyšším nákladom v roku 2021 boli rôzne akcie pre sprostredkovateľov, akými sú školenia či motivačné cesty. Firma na ne vlani vynaložila takmer 1,2 milióna eur, čo je približne na úrovni predchádzajúceho roku. Ak túto sumu pripočítame k vyplateným províziám, tak OVB vlani medzi sprostredkovateľov rozdelilo 70,9 % z provízií, ktoré jej zaplatili obchodní partneri.

OVB vlani investovalo viac do reklamy. Kým v roku 2020 boli marketingové náklady na úrovni 365-tisíc eur, vlani vzrástli na 531-tisíc eur.

Priemerná mzda vyše 2 500 eur

OVB malo v roku 2021 priemerne 92 zamestnancov. O rok predtým ich bolo o päť menej. Keďže mzdové náklady spoločnosti dosiahli 2,765 milióna eur, po prepočítaní na 12 kalendárnych mesiacov vychádza priemerná mzda na 2 504 eur. Mzdy sa tak medziročne prakticky nemenili, keďže v roku 2020 bola priemerná mzda len o 12 eur nižšia.

V skutočnosti zamestnanci pravdepodobne dostávajú mesačne menej peňazí. Firma totiž vytvára aj rezervy na 13. a 14. platy. Priemerný plat tak vypovedá o tom, koľko by zamestnanci dostávali, ak by sa celkové mzdové náklady firmy rozdelili rovnomerne počas 12 mesiacov medzi všetkých zamestnancov.

Spoločnosť na konci minulého roku evidovala dlhodobé pohľadávky v celkovej výške 1,8 milióna eur. Všetky boli v lehote splatnosti. Krátkodobé pohľadávky OVB boli na úrovni 5,6 milióna eur, z čoho 533-tisíc eur bolo po lehote splatnosti.

Naopak firma na konci minulého roku evidovala krátkodobé záväzky vo výške 16-tisíc eur a dlhodobé v sume 3,9 milióna eur. Všetky záväzky boli v lehote splatnosti, čo znamená, že OVB ich splácalo načas.

OVB tvorí rezervy pre prípad storna

Na bankových účtoch malo OVB na konci minulého roku takmer štyri milióny eur. Koncom roku 2020 dosahovala suma na účtoch úroveň 3,4 milióna eur.

Firma si tvorí aj rezervy pre prípad, že by musela svojim partnerom vyplatiť storno provízie. Ak totiž klient vypovie zmluvu v stanovenom čase po jej uzatvorení (môže ísť aj o niekoľko rokov), sprostredkovateľ musí banke či poisťovni vrátiť celú províziu alebo aspoň jej časť. Na konci minulého roku malo OVB rezervu pri prípad storna vo výške 652-tisíc eur. Medziročne znížilo túto rezervu o necelých 15-tisíc eur.

Spoločnosť mala na konci roku vytvorenú aj rezervu vo výške 3,2 milióna eur na provízie pre sprostredkovateľov. Táto rezerva by mala byť použitá v roku 2012. OVB nevytvorilo rezervu pre prípad, že by muselo platiť nejakú daňovú sankciu či sankciu od obchodného partnera, pretože nepredpokladá, že by jej takéto sankcie hrozili.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: