Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil koncentráciu poisťovne Kooperativa a spoločnosti Universal maklérsky dom. Kooperativa sa vďaka tomu môže stať akcionárom Universalu.

Universal maklérsky dom je samostatným finančným agentom. Protimonopolný úrad sa preto pri posudzovaní tohto spojenia zameral na finančné sprostredkovanie. Universal by mali podľa PMÚ po novom spoločne kontrolovať Kooperativa, Vienna Insurance Group (matka Kooperativy), UMD Group, Pavol Krajč, Martin Lancz a Marcel Zeleňák.

„Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií získaných v správnom konaní PMÚ neidentifikoval, že by koncentrácia značne narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu (na horizontálnej ani vertikálnej úrovni), najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. PMÚ teda dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže,“ informoval Protimonopolný úrad.

PMÚ vydal rozhodnutie ešte 10. júna, právoplatnosť nadobudlo 12. júna 2024. Obe firmy v tomto prípade podľa PMÚ využili možnosť prednotifikačných kontaktov, v rámci ktorých s úradom prekonzultovali napr. otázky týkajúce sa výpočtu obratu, identifikácie účastníkov koncentrácie i samotný návrh oznámenia koncentrácie a možnosti zúženia rozsahu požadovaných informácií.

„V rámci prednotifikačnej fázy oznamujúce strany predložili PMÚ viaceré dokumenty vypracované na účel zhodnotenia alebo analyzovania koncentrácie. PMÚ teda mohol aj napriek komplexnosti celej transakcie posúdiť koncentráciu v relatívne krátkom čase. Tento prístup odzrkadľuje snahu PMÚ o permanentné zefektívňovanie celého procesu posudzovania koncentrácií,“ uviedol Protimonopolný úrad.

Kooperativa ešte v marci informovala, že kupuje 35-percentný podiel v spoločnosti Universal maklérsky dom. Doterajší akcionári si v Universale zachovali majoritu a firmu budú aj naďalej riadiť. Koľko Kooperativa zaplatí za kúpu podielu v maklérskej spoločnosti, ani jedna zo strán nezverejnila.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: