Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci možného zneužívania dominantného postavenia pri poskytovaní služieb internetových portáloch, ktoré sprostredkúvajú inzerciu nehnuteľností na Slovensku. Protimonopolný úrad neuviedol, o akú spoločnosť ide.

Úrad začal správne konanie v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, počas ktorého získal informácie a podklady, ktoré vyvolávajú podozrenie, že podnikateľ zneužil dominantné postavenie vo vzťahu ku svojim obchodným partnerom, ktorí poskytujú sprostredkovateľské služby v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností.

Konkrétne si mal prevádzkovateľ inzertných portálov uplatňovať neprimerané ceny za online inzerciu, uplatňovať podmienky znevýhodňujúce niektoré podnikateľské subjekty v oblasti online inzercie, obmedzovať možnosť výberu konkrétnych online portálov na účely online inzercie, viazať poskytovanie služieb online inzercie na využívanie ďalších produktov a obmedzovať možnosti vkladania inzerátov a využívania ďalších doplnkových služieb a funkcionalít na online portáloch v oblasti inzercie nehnuteľností.

Za porušenie zákazu zneužitia dominantného postavenia hrozí podnikateľovi pokuta do výšky 10 percent z celosvetového obratu za predchádzajúci rok.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: