Protimonopolný úrad SR uložil dvom podnikateľom pokuty v celkovej výške 20-tisíc eur. Podnikatelia mu totiž v stanovenej lehote nepredložili dokumenty, ktoré úrad od nich požadoval.


Tieto rozhodnutia ešte nie sú právoplatné a podnikatelia môžu proti nemu podať rozklad. Protimonopolný úrad neuviedol, o akých podnikateľov ide, ani v akej oblasti pôsobia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: