Ponuka, ktorú finančný agent klientovi pripraví, závisí nielen od jeho vedomostí a zručnosti, ale aj od toho, s koľkými finančnými inštitúciami spolupracuje. Ak má napríklad samostatný finančný agent podpísanú zmluvu s tromi bankami, bude ponuka, ktorú záujemca o hypotéku dostane, pravdepodobne chudobnejšia, ako v prípade, ak by mal zazmluvnené všetky banky. Podobne je to aj pri poistení či iných produktoch.

Samostatní finanční agenti musia nahlasovať Národnej banke Slovenska (NBS) všetky zmluvy s finančnými inštitúciami, ktoré uzatvoria. Tieto informácie sú následne verejne dostupné na internetovej stránke NBS.

Finsider na základov údajov NBS porovnal, s koľkými finančnými inštitúciami má 20 najväčších samostatných finančných agentov uzatvorených zmluvu. Z porovnania vyplýva, že najmenej zmlúv majú sprostredkovatelia, ktorí sa venujú len jednej časti trhu – väčšinou ide o poistenie.

Šesť až 72 zmlúv

Napríklad ČSOB Leasing poisťovací maklér si vystačí so zmluvami so šiestimi finančnými inštitúciami. Keďže firma sprostredkúva poistenie pre klientov spoločnosti ČSOB Leasing, ktorá je najväčšou lízingovkou na Slovensku, stačí jej aj šesť zmlúv na to, aby sa dostala medzi desať najväčších sprostredkovateľov na Slovensku podľa výšky tržieb.

Naoapak, najviac zmlúv s finančnými inštitúciami má uzatvorených spoločnosť Aon Bratislava. Spolu ich má 72. Aon je súčasťou celosvetovej skupiny a preto má uzatvorené zmluvy len so zahraničnými subjektmi. Medzi zmluvami sa nenachádza ani jedna slovenská banka či poisťovňa.

Z klasických sprostredkovateľov má najviac zmlúv broker pool Finportal. Celkovo ich s finančnými spoločnosťami má podpísaných 70. Za ním s miernym odstupom nasledujú Insia SK (68 zmlúv) a Broker Consulting (66).

Dvaja najväčší sprostredkovatelia zostávajú

Najväčší samostní finanční agenti v počte zmlúv za týmito spoločnosťami výraznejšie zaostávajú. Spoločnosť Partners Group, ktorá vlani dosiahla najvyššie tržby zo všetkých sprostredkovateľských firiem, má v súčasnosti uzatvorených 22 zmlúv. Druhá OVB ich má 33.

Neplatí pritom ani to, že kto chce uspieť, musí mať zazmluvnené najväčšie banky a poisťovne. Podľa údajov NBS spoločnosť Partners Group nemá napríklad uzatvorenú zmluvu so Slovenskou sporiteľňou, VÚB bankou ani Tatra bankou. V portfóliu jej tak chýbajú tri najväčšie banky na Slovensku.

OVB zase nemá zmluvu s Prima bankou, ktorá v poslednom období vďaka ponuke nízkych úrokov poskytovala najviac hypoték na Slovensku. Prima banka pritom za získanie nových hypotekárnych klientov platí jednu z najvyšších provízií na trhu. Prima má však pomerne striktne nastavené, že províziu vyplatí len v prípade, ak ide o úplne nového klienta. Ak v nej už má záujemca o úver napríklad bežný účet, sprostredkovateľ nedostane nič.