Národná banka Slovenska (NBS) chce zvýšiť poplatky, ktoré platia finanční sprostredkovatelia za vykonanie odborných skúšok. Tie musia absolvovať každé štyri roky, pričom v súčasnosti platia za jednu skúšku s certifikátom 30 eur. Túto skúšku musia sprostredkovatelia vykonať z každého sektoru, pre ktorý majú licenciu.

Sprostredkovatelia, ktorí chcú získať najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, musia okrem písomnej skúšky absolvovať aj ústnu skúšku. Tá v súčasnosti stojí 60 eur. Väčšina agentov má stredný alebo vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a preto nepotrebuje ústnu skúšku.

NBS zdražovanie obhajuje tým, že poplatky za vykonanie odborných skúšok sa nemenili od roku 2010. Od roku 2020 môžu sprostredkovatelia odborné skúšky vykonať aj na diaľku. Centrálna banka tvrdí, že takáto forma je z pohľadu organizátorov skúšok časovo aj personálne náročnejšia. S realizáciou dištančných skúšok sú tak podľa NBS spojené aj vyššie náklady.

„Navýšenie poplatku za vykonanie odbornej skúšky zohľadňuje vplyv medziročnej inflácie od roku 2010 do súčasnosti a možno ho považovať za minimálne v porovnaní s pridanou hodnotou pre účastníkov odborných skúšok, ktorú priniesla dištančná forma odborných skúšok,“ uviedla NBS v predbežnej informácii k pripravovanému opatreniu.

Pol milióna eur navyše za skúšky sprostredkovateľov

NBS v predbežnej informácii nezverejnila, o koľko presne by sa mali poplatky za vykonanie odborných skúšok pre sprostredkovateľov zvýšiť. Podľa výpočtu portálu Finsider, ak NBS zoberie do úvahy infláciu od roku 2010 do júna 2022, tak by mali poplatky stúpnuť o tretinu. Sprostredkovatelia by tak za písomnú časť odbornej skúšky s certifikátom po novom platili 40 eur. Ústna skúška by mala zdražieť na 80 eur.

Ak má sprostredkovateľ licenciu pre všetkých šesť sektorov, bude celkovo za štyri roky platiť za vykonanie písomných skúšok 240 eur. Dnes je to 180 eur.

Podľa údajov NBS na Slovensku aktuálne pôsobí 16 646 podriadených finančných agentov. Podľa výpočtov Finsidera zaplatia v súčasnosti celkovo všetci agenti za vykonanie písomných odborných skúšok v priebehu štyroch rokov spolu 1,514 milióna eur. Po zvýšení poplatkov to bude 2,019 milióna. Organizátori skúšok by si pri tretinovom navýšení cien v priebehu štyroch rokov polepšili o pol milióna eur.

Skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v súčasnosti organizuje päť subjektov: Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Inštitút bankového vzdelávania NBS, Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská banková asociácia. Skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti vykonáva Inštitút bankového vzdelávania NBS. A kto chce získať certifikát pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, musí prísť na skúšku do NBS.

„AFISP zaznamenáva zvýšenie prevádzkových nákladov a negatívny vývoj podnikateľského prostredia je celoplošne citeľný. Nárast nákladov so zabezpečením dištančného skúšania a osobitného finančného vzdelávania je preukázateľný. Pre agentov, ktorí majú významný komfort pri príprave na odbornú skúšku, bude dôležitá výška poplatku samotného. Zatiaľ Národná banka očakáva naše pripomienky a otvorila diskusiu k návrhu samotnému,“ povedala generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

Aké sú dnes poplatky za vykonanie odborných skúšok

  • Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je 30 eur za každý sektor.
  • Poplatok za vykonanie písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom je 30 eur za každý sektor – každé 4 roky.
  • Poplatok za vykonanie ústnej časti odbornej skúšky s certifikátom je 60 eur za
    každý sektor.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: