Finanční sprostredkovatelia budú od apríla platiť vyššie poplatky za vykonanie odbornej skúšky. Výška poplatku vzrastie zo súčasných 30 eur na 50 eur. Opatrenie, ktorým sa zvyšujú poplatky, schválila v posledný februárový deň Banková rada Národnej banky Slovenska.

Výška poplatku za vykonanie odbornej skúšky sa nemenila od roku 2010. NBS pri návrhu zvyšovania argumentovala, že zvýšenie je odôvodnené jednak infláciou, ako aj investičnými a personálnymi nákladmi, ktoré organizátori vynaložili v posledných rokoch na zabezpečenie skúšok dištančným spôsobom. V prípade, že by centrálna banka započítala len infláciu, poplatok by mal vzrásť len na približne 40 eur.

Sprostredkovatelia si tak budú musieť priplatiť za to, že môžu skúšky absolvovať aj cez internet. Ich organizátori tvrdia, že s dištančnými skúškami majú vyššie náklady ako s prezenčnými. „Kým na strane účastníkov odborných skúšok predstavuje dištančná forma vysoký komfort a výraznú úsporu nákladov (tak časových, ako aj finančných na dopravu), z pohľadu organizátorov odborných skúšok je dištančná forma investične a personálne náročnejšia, a teda aj náklady na realizáciu odborných skúšok sa zvýšili. Vykonávanie odbornej skúšky dištančnou formou je tiež limitované skúšobným poriadkom pre odbornú skúšku na počet účastníkov na jedného skúšobného komisára, ekonomické náklady sú pri realizácii tejto formy skúšky vyššie ako pri prezenčnej odbornej skúške,“ uviedla NBS v dôvodovej správe k návrhu opatrenia, ktorým sa má zvýši poplatok pre sprostredkovateľov.

Vyšší poplatok nebudú platiť len tí sprostredkovatelia, ktorí skúšku vykonajú cez internet, ale aj tí , ktorí sa nechajú preskúšať osobne.

Finanční sprostredkovatelia musia odbornú skúšku absolvovať každé štyri roky. Urobiť ju musia osobitne pre každý sektor, pre ktorý majú oprávnenie na vykonávanie sprostredkovania. Celkovo môžu mať agenti oprávnenie až pre šesť sektorov. To znamená, že ak má niekto oprávnenie pre všetky oblasti sprostredkovania, zaplatí v priebehu štyroch rokov za skúšky celkovo 300 eur. Doteraz to bolo 180 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: