Nastavenie koncesionárskych poplatkov, ktoré platia zamestnávatelia, by sa malo meniť. Vyplýva to z predbežnej informácie o novele zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska z dielne ministerstva kultúry. Výška poplatkov firiem by sa mala po novom určovať podľa ich účtovných výsledkov.


V súčasnosti sa sadzba úhrady určuje na základe počtu zamestnancov. Koncesionárske poplatky musia platiť len firmy, ktoré zamestnávajú aspoň troch ľudí.

„Sadzba úhrady stanovená výlučne na základe počtu zamestnancov znevýhodňuje zamestnávateľov, ktorí majú väčší počet zamestnancov, pričom sa nezohľadňuje reálny hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti. Nová klasifikácia sadzieb úhrad pre podnikateľov podľa účtovných výsledkov predstavuje spravodlivejší postup pri určovaní miery ich ekonomického zaťaženia,“ tvrdí ministerstvo kultúry.

Návrh by sa mal do pripomienkového konania dostať v októbri tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: