Sprostredkovatelia by mali Národnej banke Slovenska (NBS) predkladať výkazy prostredníctvom iného systému ako doteraz. Centrálna banka zatiaľ zverejnila predbežnú informáciu o návrhu opatrenia, ktorým zmení spôsob predkladania výkazov.


Dnes sprostredkovatelia predkladajú výkazy o vykonávaní finančného sprostredkovania prostredníctvom informačného systému REGFAP. „Pre kvalitnejšie spracovanie údajov je však žiadúce, aby aj finanční sprostredkovatelia (samostatní finanční agenti) a finanční poradcovia predkladali údaje tak ako väčšina dohliadaných subjektov prostredníctvom IS ŠZP,“ uviedla NBS v predbežnej informácii.

Centrálna banka tvrdí, že obsahovo sa budú naďalej predkladať rovnaké údaje. Pri niektorých však predpokladá podrobnejšie členenie. Napríklad v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore kapitálového trhu a pri zbere niektorých údajov chce NBS zjednodušiť vykazovania údajov týkajúcich sa prijímania odmeny.

Sprostredkovatelia budú musieť pravdepodobne pre túto zmenu upraviť svoje systémy. Zmení sa totiž spôsob vypĺňania predkladaných údajov ako aj vizuálna stránka výkazov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: