Na Slovensku stále platí mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená pre pandémiu koronavírusu. To znamená, že aj naďalej platia viaceré opatrenia, ktoré priniesol takzvaný lex korona. Jedným z nich je aj pandemický odklad splátok.

Opatrenia na základe lex korona platia až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu. Vláda chce pritom o zrušení mimoriadnej situácie rokovať budúci týždeň. Podľa premiéra Ľudovíta Ódora zrušenie mimoriadnej situácie nie je úplne jednoduché, pretože je na ňu naviazaných viacero dávok. V budúcom týždni by napriek tomu mal byť známy dátum, ku ktorému sa mimoriadna situácia zruší.

Aj banky potvrdzujú, že dlžníci stále môžu požiadať o pandemický odklad splátok. „Odklad splátok je legislatívna možnosť naviazaná na trvanie mimoriadnej situácie, čiže do momentu kedy bude mimoriadna situácia trvať, alebo nedôjde k zmene legislatívy, budú klienti túto možnosť mať,“ vraví hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Len minimálny záujem

Kým v roku 2020, keď začal platiť lex korona, o odklad splátok žiadali tisíce ľudí, v súčasnosti ich je už výrazne menej. Slovenská sporiteľňa napríklad celkovo zaznamenala desiaty tisíc odkladov. Od začiatku tohto roka prichádzajú už len stovky žiadostí mesačne.

„Záujem je samozrejme už minimálny, nakoľko legislatíva obmedzila možnosť odkladu len na 1-krát počas života úveru, čo si mnohí vyčerpali a zároveň od apríla 2021 sa tento odklad začal reportovať ako „negatívny záznam“ v registri, čo mnoho klientov zároveň odrádza,“ vysvetľuje hovorca VÚB banky Dominik Miša. Aj Nadežda Palušová z Tatra banky hovorí, že klienti žiadali o odklad hlavne v prvých mesiacoch trvania pandémie. Potom sa počet žiadostí postupne znižoval.

Ľudia, ktorí majú záujem o pandemický odklad splátok, ho môžu pri jednom úvere využiť len raz. V žiadosti pritom musia uviesť, o aký dlhý odklad majú záujem. Maximálne si môžu splatnosť úveru odložiť o deväť mesiacov.

Banka môže odmietnuť takúto žiadosť len v prípade, ak je dlžník v omeškaní so splácaním o viac ako 30 dní, alebo ak bol k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere, ktorý mu poskytla tá istá banka,

Počas odkladu nabiehajú úroky

Ak niekto získa odklad splátok, neznamená to, že nemusí platiť nič. Dlžníci, ktorí využívajú aj doplnkové služby, ako je napríklad poistenie k úveru, ich musia aj počas odkladu naďalej platiť.

Kto požiada o odklad splátok, musí počítať s tým, že sa mu celý úver predraží. Aj počas odkladu sa totiž úver úročí. To sa v praxi odrazí na tom, že po skončení odkladu vzrastie mesačná splátka.

Napríklad ak niekto banke dlhuje 100-tisíc eur, ktoré má splácať ešte 20 rokov, v prípade úrokovej sadzby vo výške štyroch percent mu podľa kalkulačky Slovenskej sporiteľne narastie po skončení deväťmesačného odkladu mesačná splátka o 155,31 eura. Banke pritom celkovo na splátkach zaplatí o 3 106 eur viac v porovnaní s tým, keby o odklad nepožiadal.

Ľudia, ktorí už pandemický odklad splátok využili a znovu sa dostanú do zlej životnej situácie, môžu sa obrátiť na svoju banku. Finančné inštitúcie majú pripravené štandardné riešenie, pomocou ktorých môžu klientovi buď povoliť odklad alebo mu znížiť mesačnú splátku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: