Kríza Silicon Valley Bank (SVB) poukázala na problémy amerického technologického sektora. Požiadavky na výbery stúpli v čase, keď stúpol tlak na likviditu. „Fed síce pohotovo rieši riziká finančnej stability, americkým podnikateľským prostredí sa však šíri strach. Týka sa to najmä v technologického sektora, čo by mohlo zanechať dlhotrvajúce jazvy na jeho produktivite. Financovanie rizikového kapitálu by mohlo naďalej slabnúť, keďže úrokové sadzby sú stále vysoké, čo má negatívny vplyv na inovácie,“ komentuje situáciu trhová strategička Saxo Bank Charu Chanana.

Americké úrady pristúpili k opatreniam v oblasti likvidity a ohlásili aj nový úverový program pre banky, aby zabránili rozšíreniu vplyvu krachu Silicon Valley Bank na širší finančný sektor. Opatrenia sa sústredia na ochranu vkladateľov.

Nový úverový program s názvom Bank Term Funding Program (BTFP) umožňuje ktorejkoľvek poistenej depozitnej inštitúcii požičať si od Fedu až na jeden rok s použitím investičných cenných papierov banky ako kolaterálu. Banky si môžu požičať prostriedky rovnajúce sa nominálnej hodnote založeného kolaterálu, aj keď trhová hodnota kolaterálu klesla v dôsledku vysokých úrokových sadzieb. To bankám umožní splniť požiadavky na výbery bez toho, aby museli predať svoje dlhopisy so stratou, ako tomu bolo minulý týždeň v prípade SVB.

„Úrady teda nereagovali len na riziká priamo spojené s SVB, ale rozsah opatrení od amerických regulátorov naznačuje, že sa majú na pozore aj pred niektorými systémovými rizikami. Bude nesmierne dôležité sledovať, či sa týmto rizikám podarilo predísť, ale krátkodobú úľavu očakávať môžeme,“ hodnotí situáciu trhová strategička Saxo Bank. Oznámenie BTFP podľa nej upokojí obavy vkladateľov z ich expozície voči menším regionálnym bankám a predíde systémovej panike.

Charu Chanana, trhová strategička Saxo Bank