Saxo Bank spúšťa na Slovensku službu Stock Lending, ktorá umožní klientom, aby požičali akcie, ktoré vlastnia a získali tak dodatočné výnosy.


„Vzhľadom na makroekonomickú neistotu a inflačné prostredie bude väčšina investorov chcieť, aby ich peniaze viac pracovali. V Saxo Bank chceme našim klientom pomôcť k vyšším zárobkom. Zavedenie požičiavania akcií tomu pomáha, pretože predstavuje ďalšiu možnosť príjmov z akcií, ktoré už klienti vo svojich portfóliách majú, pričom si nad nimi ponechajú kontrolu,“ vraví Relationship manažér Saxo Bank pre strednú a východnú Európu Tomáš Daňhel.

Klienti, ktorí si aktivujú Stock Lending, sprístupnia svoje akcie, ETFS a dlhopisy na požičanie zo svojho účtu. Za vypožičané cenné papiere následne obdržia platbu v závislosti od dopytu trhu po zapožičaných cenných papieroch. Klienti budú aj naďalej znášať riziko z pohybu cien svojich akcií, budú mať nárok dividendy a svoje akcie môžu kedykoľvek predať bez ohľadu na ich vypožičanie.
 

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: