Slovenský priemysel sa ďalej trápi – v novembri sa jeho produkcia opäť znížila a v medziročnom porovnaní sa už jej pokles prehupol ľahko do dvojciferných hodnôt. Produkcia sa pritom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila vo väčšine odvetví priemyslu. Medziročne vyššiu produkciu hlásili len výrobcovia elektrických zariadení, textilný, odevný a kožiarsky priemysel a volatilné odvetvia petrochemického a farmaceutického priemyslu. K poklesu priemyslu významne opäť prispela klesajúca energetika, ale aj výroba áut, strojári, či jeho energeticky náročné odvetvia ako hutníctvo, či výroba a spracovanie gumy, plastu a stavebných materiálov.  

Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia slovenského priemyslu v novembri znížila o 1,0% (sezónne očistené). I v dôsledku nepriaznivého bázického efektu sa v medziročnom porovnaní jej pokles zvýraznil z -2,6% až na -10,7%. Výraznejší medziročný pokles produkcie pritom domáci priemysel naposledy zaznamenal ešte v máji 2020, t.j. počas prvej vlny pandémie. V porovnaní s novembrom 2019, t.j. rovnakým obdobím posledného roka pred pandémiou, bola produkcia priemyslu nižšia o 4,8%. Čísla priemyslu naďalej okresávala energetika. Štatistický úrad síce už jej medziročný pokles z právnych dôvodov nezverejnil, v úhrne však ťažba a energetika spolu uberali z medziročného rastu priemyslu až 4,76 pb. Významný medziročný pokles produkcia však v novembri zaznamenal aj spracovateľský priemysel – až o 7,1%, po tom, čo v októbri medziročne klesal o 1,7%. Dôvodom silného novembrového medziročného prepadu produkcie spracovateľského priemyslu bola vysoká porovnávacia báza z predchádzajúceho roka (výroba áut napríklad dosiahla v roku 2021 svoje maximum práve v novembri), ale i ďalší pokles produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.

Pokles priemyslu bol až na pár výnimiek plošný. Z exportných odvetví odolávajú už len výrobcovia elektrických zariadení, ktorí si medziročne polepšili o 6,6%. Medziročne vyššiu produkciu hlási aj textilný, odevný a kožiarsky priemysel (o 7,5%) a volatilné odvetvia petrochemického (6,7%) a farmaceutického priemyslu (49,9%). Naopak, kľúčový automobilový priemysel ďalej klesal a v dôsledku vyššej porovnávacej bázy z predchádzajúceho roka sa jeho medziročný pokles prehĺbil až na 8,7% (z rastu o 1,7% v októbri). Automobilový priemysel tak znižoval čísla medziročného rastu priemyslu až o 2 pb. Zotaveniu automobilového priemyslu bránia stále najmä problémy na strane ponuky – nedostatok komponentov (úzke hrdla) a jeho produkcia tak za historickými maximami stále zaostáva o takmer tretinu (sezónne očistené).  Posledné mesiace sa nedarí ani strojárom, ktorých produkcia i v novembri ďalej klesala a dynamika jej medziročného poklesu sa prehĺbila z 3,2% na 5,8%. Dlhodobo s vysokými cenami energií zápasia energeticky náročné odvetvia ekonomiky – hutníci (14,8%) i výrobcovia a spracovatelia gumy, plastu a stavebných materiálov (17,6%) si tak v novembri pripísali dvojciferné dynamiky medziročného poklesu. Výnimkou bol v tomto smere chemický priemysel – výrobcovia chemikálií sa po septembrových odstávkach rozbehli už v októbri a v tomto trende pokračovali i v novembri. Medziročný pokles ich produkcia sa tak zmiernil „už len“ na 5,0%. 

Výhľad: Nálada v domácom priemysle ostáva nízka. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Viacero z nich tak najskôr na prelome rokov zaznamenala ďalšie zníženie produkcie. Pokles produkcie je pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcii.

V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by sa mohli ostať (v porovnaní s jarou minulého roka) aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu. Problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Naopak, dopyt po nových autách síce môže začať znižovať zhoršujúca sa finančná situácia európskych domácnosti, na vysokých úrovniach by ho ale mala stále držať odložená spotreba z predchádzajúcich dvoch rokov i priaznivý cyklus obnovy vozového parku (do veku typického pre obnovu vozového parku sa práve v najbližších rokoch budú dostávať silné predaje áut z rokov 2016-2019).       

Ľubomír Koršňák, ekonóm UniCredit Bank Czech republic and Slovakia