Slovenskej ekonomike sa v 1. štvrťroku 2023 napokon darilo lepšie než ukazoval rýchly odhad. Oproti predchádzajúcemu kvartálu vzrástla o 0,3% (pôvodne 0,2%, sezónne očistené), medziročne tak rast dosiahol 1%.

Domáca spotreba podľa očakávaní oslabila, prepad bol však o niečo väčší než sa očakávalo. Medziročne bol zaznamenaný pokles reálnej spotreby domácností o viac než dve percentá, keďže domácnosti pod tlakom zvýšenej inflácie, poklesu reálnych miezd a míňajúcich sa úspor pristupujú k okresávaniu objemu nakupovaných tovarov a služieb. Investičná aktivita, ktorá má byť hlavným driverom rastu ekonomiky v tomto roku, v prvých troch mesiacoch svojím rastom nenadchla a zaostala za očakávaniami.

Naopak, smerom nahor bola ekonomika takmer výhradne tlačená zahraničným dopytom. V reálnom vyjadrení došlo k poklesu vývozu aj dovozu, dovoz však poklesol citeľnejšie, najmä vplyvom oslabeného domáceho dopytu, čo prinieslo pozitívny príspevok k rastu ekonomiky. Pozitívne hodnotíme najmä upokojovanie cien na energetických trhoch, ktoré zlepšuje pozíciu slovenských firiem na zahraničných trhoch a napomáha exportnej aktivite. Ďalšie kroky na zabezpečenie energetickej bezpečnosti však musia nasledovať – tak, aby sa situácia dostala do stavu trvalého uvoľnenia a minimalizovali sme prípadné cenové výkyvy. To pomôže aj lepšej prehľadnosti v ekonomike, plánovaniu vo firmách, upokojeniu situácie a napokon teda aj ekonomickému rastu.

Odhadovaný rast pre rok 2023 na úrovni 1,5% medziročne sa tak ukazuje ako realistický scenár. Kľúčovým pre celoročný výsledok však bude zvyšok roka, najmä jeho druhá polovica, kde predpokladáme najvýraznejšiu akumuláciu investícií z európskych zdrojov. Ich schopnosť absorpcie tak môže zásadne ovplyvniť rast v nasledujúcich kvartáloch, keďže ich vnímame ako hlavný zdroj rastu v tomto roku. Posledné mesačné dáta nám naznačujú ďalší výraznejší pokles spotreby domácností, keďže úspory ľudí narážajú na svoje limity, a preto by negatívny príspevok k rastu mohol byť citeľnejší. Rozbeh zahraničného dopytu predpokladáme najmä v závere tohto roka, čo však bude silne závisieť od ekonomickej situácie u našich najvýznamnejších obchodných partnerov, najmä Nemecka, ktoré sa v úvode tohto roka prepadlo do technickej recesie. V prípade, že bude táto recesia trvať dlhšie či sa ukáže aj v iných európskych krajinách, dostane sa pod tlak aj výkon slovenského hospodárstva.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne