Hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. štvrťroku minulého roka medziročne vzrástol o 1,1 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Slovenská ekonomika si udržala rast, ale tempo jej rastu bolo najnižšie za posledných sedem štvrťrokov. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 9,3 percenta a dosiahol 28,3 miliardy eur. Po sezónnej úprave bol HDP medzikvartálne reálne vyšší o 0,3 percenta.

Za celý minulý rok dosiahol HDP nominálny objem 107,7 miliardy eur. V stálych cenách vzrástol o 1,7 percenta. Výkon ekonomiky bol súčasne o 1,2 percenta vyšší ako tesne pred pandémiou. Najvýznamnejší pozitívny vplyv na vývoj ekonomiky mali dopravu so skladovaním, ubytovacie a stravovacie služby a tiež nárast vo verejnej správe, obrane a sociálnom zabezpečení, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci. Pozitívny výsledok ekonomiky podporil aj rast v oblasti nehnuteľností.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: