Hrubý domáci produkt Slovenska naďalej rastie. V prvom štvrťroku tohto roku medziročne v stálych cenách vzrástol o jedno percento. Ide o najpomalší rast ekonomiky za posledné dva roky. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


„Výkony jednotlivých odvetví, ktoré sa premietajú do hrubej pridanej hodnoty boli v 1. štvrťroku 2023 vyššie ako pred rokom. Objem hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách dosiahol 25,3 mld. eur, kľúčová zložka HDP medziročne vzrástla o 3,8 %. Výkonnosť odvetví nad úrovňou 3 % bola naposledy zaznamenaná v 1. štvrťroku 2019,“ povedala hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty dosiahlo podľa štatistikov osem z desiatich sledovaných odvetví ekonomiky. „Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 10,1 %, váhovo najvýznamnejšie odvetvie vytvorilo takmer tretinu pridanej hodnoty ekonomiky,“ vraví J. Morháčová. K výkonnosti tohto odvetvia podľa nej prispelo najmä medziročné zvýšenie pridanej hodnoty vo výrobe dopravných prostriedkov o 33,7 %, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 13,6 %, ako aj vo výrobe strojov a zariadení o 7,5 %. Z významnejších odvetví priemyslu klesla pridaná hodnota len vo výrobe elektrických zariadení o 13,9 %.

„K celkovému rastu prispela aj druhá váhovo najvýznamnejšia skupina odvetví veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby s medziročným zvýšením výkonov o 4,5 %, pričom vyšší rast sa prejavil najmä v doprave o 8 %. V obchode bol zaznamenaný nárast o 3,4 %,“ dodala J. Morháčová.

Slovenská ekonomika rástla najpomalšie za dva roky. Nad vodou ju držia automobilky
Zdroj: ŠÚ SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: