Stavebná výroba sa v marci výrazne prepadla. Po dvoch mesiacoch silného rastu na začiatku roka prišiel pokles o -10,1% medziročne. Je to najväčší medziročný pokles za ostatné dva roky. Za týmto dramatickým pádom je najmä nižšia produkcia na domácom trhu, ktorý tvorí až 90% z celkového objemu.

Tuzemská stavebná produkcia klesla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku až o -11,3%. Stavebné práce v zahraničí vzrástli o zhruba 2%, avšak ich podiel je pomerne malý. V marci klesali všetky segmenty sektora, teda nová výstavba, opravy a rekonštrukcie ako aj ostatné práce. Pri hlbšom pohľade na štruktúru vidno prepad vo výstavbe inžinierskych stavieb o takmer -11% ako aj budov a to o -9%.

Za poklesom sa pravdepodobne skrýva vplyv nedostatku rozbehnutých infraštruktúrnych projektov spojených napríklad aj s čerpaním eurofondov, ale aj nárast úrokových sadzieb. Rast úrokov za posledný polrok má zrejme dopad na bytovú výstavbu. Spomalenie stavebníctva však vidno aj u našich západných susedov za riekou Moravou.

Určitú nádej dávajú čísla z aprílového prieskumu v stavebníctve. Podľa očakávaní firiem vzrastie využitie existujúcich kapacít v druhom štvrťroku. No a index dôvery v stavebníctve zase v apríli narástol na najvyššiu úroveň od augusta 2007. Letné mesiace obvykle prinášajú rozbeh stavebných prác. Už najbližšie mesiace ukážu, či tomu naozaj tak bude a s akou intenzitou.

Stavebná produkcia zaznamenala dramatický pokles (medziročne v %, s.c.)

Stavebníctvo s dvojciferným poklesom
Zdroj: ŠÚ SR, Bloomberg

Index dôvery v stavebníctve ešte dáva nádej na obrat v ďalších mesiacoch

Stavebníctvo s dvojciferným poklesom
Zdroj: ŠÚ SR, Bloomberg

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB