Objem stavebných prác v septembri tohto roka dosiahol takmer 630 miliónov eur, stavebná produkcia medziročne vzrástla o 2,7 percenta a bola tretí mesiac za sebou v kladných číslach. Informoval o tom Štatistický úrad SR. V bežných cenách išlo o najvyšší mesačný objem za posledných päť rokov.


Rozhodujúcou zložku s 88-percentným podielom na výkonoch stavebníctva bola tuzemská produkcia, ktorá medziročne mierne vzrástla. Plusový výsledok podporilo najmä medziročné zvýšenie prác v rozhodujúcej novej výstavbe o 3,7 percenta. Opravy a údržba medziročne poklesli o 4,4 percenta, dosahujú štvrtinový podiel na domácej produkcii.

Z hľadiska členenia podľa výrobného zamerania medziročne narástli aj práce realizované pri výstavbe budov (o 2,2 %) a nepatrne aj práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba diaľnic. K celkovému pozitívnemu výsledku odvetvia s približne 12-percentný medziročným nárastom prispeli aj práce v zahraničí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: