UniCredit Bank výrazne zmení svoju pobočkovú stratégiu. Podľa informácií Finsideru nebude časť pobočiek spravovať sama, ale prenechá ich obchodným partnerom. Banka tak môže výrazne ušetriť na chode pobočiek. Zmena by sa mala udiať v prebiehu nasledujúcich týždňov.


Podľa informácií Finsideru UniCredit ponúkla desiatim riaditeľom pobočiek, aby tieto pobočky prevzali. Otázny bol osud pobočiek v Brezne, Trebišove a Lučenci. Tamojší vedúci ponuku prevziať pobočky odmietli a tak banka hľadala iných ľudí, ktorí by ich dokázali spravovať. No v súčasnosti banka s pobočkami v Trebišove a Lučenci banka ráta naďalej, zrušenie tak pravdepodobne hrozí len pobočke v Brezne.

Ktoré pobočky by mali viesť obchodní partneri:

  • Senec
  • Pezinok
  • Šamorín
  • Hlohovec
  • Kežmarok
  • Bardejov
  • Humenné
  • Trebišov
  • Lučenec

UniCredit Bank zvyčajne podobné zmeny vopred nekomentuje. Aj teraz hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková poskytla k plánovaným zmenám len stručné vyjadrenie. „Na vybraných existujúcich obchodných miestach banky plánujeme obchodné zastúpenia prevádzkované viazanými finančnými agentmi s kvalitnou ponukou bankových služieb a transparentným servisom,“ povedala.

Franšíza to nakoniec nebude

Viazaný finančný agent je sprostredkovateľ, ktorý môže mať uzatvorenú zmluvu len s jednou finančnou inštitúciou. Na Slovensku prostredníctvom viazaných finančných agentov poskytujú svoje služby predovšetkým poisťovne. Z 9 423 viazaných agentov má až 7 400 licenciu práve pre sprostredkovanie poistenia.

Ak banka prevádzkuje pobočku sama, má s jej prevádzkou spojené fixné náklady bez ohľadu na to, či je toto pracovisko profitabilné alebo nie. V prípade, že na tomto pracovisku pracujú viazaní finanční agenti, títo sú viac nútení prinášať banke nových klientov, aby zarobili. Viazaný finančný agent totiž nie je zamestnanec, ale jeho odmena závisí od dohody s finančnou inštitúciou. Tá mu síce môže posielať aj istú fixnú sumu bez ohľadu na to, čo urobí, ale táto fixná suma býva výrazne nižšia ako je plat zamestnanca. Banka môže okrem toho viazaným agentom platiť aj prenájom či náklady na prevádzku.

UniCredit pritom v tomto roku už zatvorila osem pobočiek. Kým na konci decembra ich podľa informácií Národnej banky Slovenska mala 57, na konci septembra ich bolo už len 49. Viac pobočiek v tomto roku zatvorila len Slovenská sporiteľňa, ktorá ich zatiaľ zrušila sedemnásť.

UniCredit Bank sa pravdepodobne zmenou konceptu niektorých pobočiek inšpirovala v Českej republike. Tu prevádzkuje franšízové pobočky pod značkou UniCredit Bank Expres. V súčasnosti v Českej republike funguje 45 takýchto pracovísk. Na Slovensku pritom UniCredit pôsobí ako pobočka zahraničnej banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia so sídlom v Prahe.

Raiffeisen od franšízy upustil

Kým v Českej republike buduje UniCredit vlastnú franšízovú značku, na Slovensku sa vyhýba pojmu franšíza. Banka sa totiž obáva, že by s tým mohol mať problém regulátor, keďže slovenské zákony s takouto formou prevádzkovania pobočiek nepočítajú. Aj Národná banka Slovenska priznáva, že ide o neprebádané vody. „Franšíza je v podmienkach slovenskej bankovej legislatívy nedefinovaný pojem a môže mať rôzne podoby, z tohto dôvodu ho Národná banka Slovenska nekomentuje,“ tvrdí hovorca NBS Peter Majer.

Franšízové pobočky pritom na Slovensku prevádzkovala Raiffeisen Bank, ktorá patrí pod Tatra banku. No postupne od tohto modelu upúšťala jednotlivé klientské pracoviská preberala pod seba. Podľa riaditeľa odboru produktov a podpory Raiffeisen banky Petra Jánošova dnes už všetky pobočky spravuje priamo banka a nevyužívajú preto franšízu.

Keďže je UniCredit pobočkou zahraničnej banky, má zložitejšiu situáciu ako banky so slovenskou licenciou, pretože na ňu dohliada okrem slovenského aj český regulátor. „Dohľad nad samotným výkonom bankových činností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ako zriadovateľa slovenskej pobočky, je v kompetencii Českej národnej banky,“ vraví Majer. Národná banka Slovenska má pri pobočkách zahraničných bánk vo svojej pôsobnosti len dohľad nad ochranou finančného spotrebiteľa a ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. „Úlohou Národnej banky je v tomto prípade predovšetkým dohliadnuť transparentnosť a informovanosť klientov o poskytovaných bankových službách,“ dodal Majer. 

Pre klientov, ktorí využívajú služby pobočky, ktorá sa zmení na franšízovú, to bude znamenať jednu veľkú zmenu. Nové pobočky budú bezhotovostné. V Českej republike sú takéto pracoviská vybavené bankomatom, ktorý okrem výberov umožňuje aj vkladať peniaze. Keďže aj na Slovensku UniCredit pripravuje ich nasadenie, pravdepodobne nimi budú vybavené pracoviská, ktoré prejdú do rúk finančných agentov.

Vkladomaty nevyriešia všetko

Aj ak by mali klienti v týchto pobočkách k dispozícii vkladomaty, o niektoré hotovostné služby napriek tomu prídu. Nebudú mať k dispozícii napríklad zmenáreň, nebudú môcť na účet vkladať mince či rozmieňať peniaze.

Otváranie bezhotovostných pobočiek je pritom novým trendom. Viaceré banky už z časti svojich pobočiek odstránili hotovosť. Vždy však ponechali bankomat, ktorý prijíma aj vklady. Vlani časť pobočiek začala na bezhotovostné meniť Tatra banka. Bezhotovostné pobočky má pritom aj ČSOB či OTP. Na jar tohto roku otvorila prvú pobočku bez hotovosti aj Slovenská sporiteľňa.

Pre finančnú inštitúciu predstavuje odstránenie hotovosti z pobočky výraznú úsporu. Banka nielenže nemusí zabezpečovať úschovu a prepravu peňazí, ale znižujú sa aj náklady na stráženie daného pracoviska. Zamestnanci zase namiesto toho, aby manipulovali s hotovosťou, sa môžu venovať poradenstvu pre zákazníkov a predaju produktov, teda činnostiam na ktorých banka zarába.