O tom, akú sadzbu dane musia platiť živnostníci, závisí ich príjem. Na základe toho sa im ich zárobok zdaní buď 15 percentami, 19 percentami alebo 25 percentami.


Základná sadzba dane z príjmov je na úrovni 19 percent. Táto sadzba sa použije v prípade, ak daňový základ živnostníka nie je vyšší ako 176,8-násobok životného minima platného v januári toho roku, za ktorý podávame daňové priznanie. To znamená, že za rok 2023 sa 19 % sadzba dane uplatní na základ dane, ktorý nepresiahne 41 445,46 eura.

V prípade, že bude mať živnostník vyšší daňový základ, bude zo sumy, ktorá prekračuje 41 445,46 eura, platiť už 25 % daň. Ak by mal niekto základ dane na úrovni 60-tisíc eur, tak z prvých 41 445,46 eura sa mu vypočíta daň vo výške 19 % a zo zvyšných 15 554,54 eura bude platiť daň na úrovni 25 %.

15 % daň pre živnostníkov len po splnení podmienok

Toto pravidlo narúša zvýhodnená sadzba dane pre mikrodaňovníkov. Medzi nich patria živnostníci, ktorých hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov nepresiahne 49 790 eur. Kto túto podmienku splní, zaplatí zo svojho zisku daň vo výške 15 %. Túto daň bude živnostník platiť aj v prípade, ak by bol jeho daňový základ vyšší ako 41 445,46 eura.

Živnostníkom, ktorí sa so svojim príjmom pohybujú okolo úrovne 49 790 eur, sa oplatí postrážiť si, aby túto hranicu neprekročili. Ak napríklad vlani niekto vyfakturoval presne 49 790 eur, na odvodoch zaplatil 5 000 eur a využije paušálne výdavky, bude musieť na dani zaplatiť 3 093,92 eura. V prípade, že by vyfakturoval o jedno euro viac, už bude musieť namiesto 15 % dane zaplatiť 19 % a jeho daň preto dosiahne 3 918,97 eura. Vďaka tomu, že by sa jeho príjem zvýšil o jedno euro, musí štátu na dani odviesť o 825 eur viac.

Stačí jedno euro navyše a na daniach zaplatíte o stovky eur viac. Ako docieliť, aby ste platili 15 % daň?
15 % daň pre živnostníkov môžu využiť len tí, ktorých príjem nepresiahne 49 790 eur (Ilustrácia: DALL-E)

Akou sadzbou sa zdaní príjem živnostníka?

Živnostník mal v roku 2023 hrubý príjem vo výške 30-tisíc eur.

Celý jeho zárobok sa zdaní sadzbou 15 %, keďže jeho príjem bol nižší ako 49 790 eur.

Živnostník mal v roku 2023 hrubý príjem na úrovni 50-tisíc eur.

Keďže jeho hrubý príjem prekročil 49 790 eur, zo základu dane do výšky 41 445,46 eura zaplatí daň vo výške 19 % a zo zvyšku už zaplatí 25 %.

Živnostníci musia podávať daňové priznania elektronicky. Výhodou elektronického formulára, ktorý ma na svojej stránka Finančná správa, je, že urobí za živnostníka mnohé výpočty. Okrem iného vyráta aj to, akú daň má živnostník platiť.

Na to, aby tento elektronický formulár správne určil, či má živnostník nárok na 15 % daň, je potrebné správne do riadku 95 daňového priznania vypísať celkové zdaniteľné príjmy z podnikania a zo živnosti. V prípade, že nie sú vyššie ako 49 790 eur, formulár vypočíta daň vo výške 15 percent. Ak sú tieto príjmy vyššie, výška dane sa vyráta podľa základu dane – môže teda dosahovať 19 % alebo z časti zárobku 19 % a zo zvyšku 25 %. Samotnú sadzbu dane však formulár neukazuje.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: