Živnostníci si v daňovom priznaní môžu uplatniť buď skutočné výdavky, ktoré vynaložili na podnikanie alebo výdavky percentom z príjmov, ktoré sa nazývajú aj paušálne výdavky. Ich úlohou je predovšetkým zjednodušiť živnostníkom administratívu spojenú s účtovníctvom, ale paušálne výdavky umožňujú aj výrazne ušetriť na daniach.


Výška paušálnych výdavkov je už niekoľko rokov na úrovni 60 percent z hrubého príjmu živnostníka. Maximálna výška paušálnych výdavkov dosahuje 20-tisíc eur za rok. Paušálne výdavky nahrádzajú skutočné výdavky. To znamená, že žiadne ďalšie náklady vynaložené na podnikanie si už živnostník nemôže odpočítať. Jedinou výnimkou sú zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Živnostník má nárok aj na odpočet nezdaniteľných častí či daňového bonusu.

Celých 60 percent si môžu odpočítať len tí podnikatelia, ktorých ročný príjem neprekračuje 33 333 eur. Pri vyššom zárobku si potom odpočítajú vždy už len 20-tisíc eur.

Komu sa oplatia paušálne výdavky?

Paušálne výdavky sa preto najviac oplatia ľuďom, ktorých minuloročný príjem nebol vyšší ako 33 333 eur a zároveň ich výdavky neboli výrazne vyššie ako 60 percent z príjmov. Ide napríklad o ľudí, ktorí poskytujú služby a na podnikanie im stačí počítač a telefón. Keďže ich skutočné výdavky sú nízke, môžu sa im paušálne výdavky oplatiť aj v prípade, ak je ich zárobok vyšší ako 33 333 eur, no ich skutočné výdavky sú nižšie ako 20-tisíc eur.

No aj v prípade, že výdavky živnostníka presahujú 60 percent z príjmov, môže byť pre neho výhodnejšie, ako využije výdavky percentom z príjmov. Jednak je vyplnenie daňového priznania jednoduchšie a zároveň sa živnostník nemusí báť prípadnej daňovej kontroly, ktorá by niektoré jeho výdavky mohla spochybniť.

Paušálne výdavky nemôžu využiť všetci podnikatelia. Sú určené len pre tých, ktorí nie sú platiteľmi DPH, alebo boli platiteľmi DPH len časť roka. Zaregistrovať sa na platenie DPH musia živnostníci v prípade, ak ich príjem za posledných 12 mesiacov prekročil sumu 49 790 eur. Ak napríklad niekto minulý rok v máji prekročil túto hranicu a následne sa stal platiteľom DPH, môže ešte za minulý rok využiť paušálne výdavky, keďže platiteľom DPH nebol celý minulý rok. V nasledujúcom roku, počas ktorého bude nepretržite platiteľom DPH, už bude musieť využiť skutočné výdavky.

Vďaka paušálnym výdavkom živnostníci neušetria len na daniach, ale nižšie môžu byť aj ich odvody. Ak sú totiž paušálne výdavky vyššie ako skutočné výdavky, zníži sa aj vymeriavací základ živnostníka pre platenie odvodov.

Príklad 1

Živnostník mal v roku 2023 príjem vo výške 20-tisíc eur. Jeho skutočné výdavky boli na úrovni 6-tisíc eur. Na odvodoch zaplatil 3 425,88 eura. Aká bude jeho daň a odvody, ak využije skutočné výdavky a koľko zaplatí, ak využije paušálne výdavky?

V prípade skutočných výdavkov si od príjmu vo výške 20-tisíc eur odpočíta výdavky 6-tisíc eur a zaplatené odvody v sume 3 425,88 eura. Odrátať si môže aj nezdaniteľnú časť základu dane na úrovni 4 922,82 eura. Vyjde mu tak základ dane 5 651,30 eura. Z neho zaplatí daň vo výške 15 percent, čo je 847,69 eura. Jeho vymeriavací základ pre platenie odvodov bude 785 eur, mesačne tak bude platiť na odvodoch spolu 370,12 eura (za rok na odvodoch zaplatí 4 441,44 eura).

Ak využije paušálne výdavky, odráta si z príjmu najprv paušálne výdavky v sume 12-tisíc eur. Ďalej si odpočíta zaplatené odvody v sume 3 425,88 eura a nezdaniteľné minimum na úrovni 4 922,82 eura. Keďže výsledná suma je nižšia ako nula, nebude platiť žiadnu daň. Pri takomto zisku bude v budúcom roku platiť minimálne odvody na úrovni 337,12 eura mesačne (za rok zaplatí na odvodoch 4 045,44 eura).

Ak tento živnostník využije paušálne výdavky, ušetrí celkovo na daniach a odvodoch 1 243,69 eura v porovnaní s tým, keby si odpočítal skutočne vynaložené výdavky na podnikanie.

paušálne výdavky
Ilustrácia: DALL-E

Daňové priznanie bez účtovníka

Výhodou paušálnych výdavkov je aj nižšia administratíva. Živnostník nemusí viesť klasické účtovníctvo, ale postačí, ak si bude do tabuľky evidovať v časom slede svoje príjmy. Výdavky nemusí evidovať vôbec. Okrem toho zákon vyžaduje, aby viedol aj evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Mnohí živnostníci, ktorí využívajú paušálne výdavky, preto dokážu vyplniť daňové priznanie aj sami bez pomoci účtovníka. Podnikatelia podávajú daňové priznanie typu B. Keďže ho musia podať elektronicky, pri jeho vypĺňaní na portáli finančnej správy môžu využiť rôzne automatické výpočty, ktoré toto elektronické tlačivo ponúka. Nemusia sa tak báť prípadnej chyby.

Príjmy zo živnosti uvedú v šiestom oddiele do tabuľky číslo 1 do riadku 2. Do prvého stĺpca vyplnia len príjmy, ale výdavky nevypĺňajú. Pod tabuľkou následne zaškrtnú, že pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 uplatňujú výdavky percentom z príjmov a napíšu výšku zaplatených odvodov. Potom sa v elektronickom formulári finančnej správy môžu vrátiť na tabuľku, kde vidia, že v riadku 10 je podfarbené políčko v prvom stĺpci. Keď naňho dvakrát kliknú, automaticky sa sem doplní príjem z riadku 2. Potom sa podfarbí aj políčko v druhom stĺpci, kde sa uvádzajú výdavky. Po dvojitom kliknutí sa sem automaticky doplní výška paušálnych výdavkov spolu so zaplatenými odvodmi.

Príklad 2

Živnostník mal v roku 2023 príjem vo výške 40-tisíc eur. Jeho skutočné výdavky boli na úrovni 6-tisíc eur. Na odvodoch zaplatil 5 400 eur. Aká bude jeho daň a odvody, ak využije skutočné výdavky a koľko zaplatí, ak využije paušálne výdavky?

Ak využije skutočné výdavky, od príjmu vo výške 40-tisíc eur si odpočíta výdavky 6-tisíc eur a zaplatené odvody 5 400 eur. Pri takomto príjme sa mu už zníži nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a môže si jej prostredníctvom odrátať 3 211,36 eura. Vyjde mu tak základ dane na úrovni 25 388,64 eura. Z neho zaplatí daň vo výške 15 percent, čo je 3 808,30 eura. Jeho vymeriavací základ pre platenie odvodov bude 1 906 eur, mesačne tak bude platiť na odvodoch 898,67 eura (za rok na odvodoch zaplatí 10 784,04 eura).

V prípade, že využije skutočné výdavky, môže si ich prostredníctvom odpočítať 20-tisíc eur. Okrem toho si odráta aj zaplatené odvody vo výške 5 400 eur. V tomto prípade má nárok na nezdaniteľnú časť v plnej výške, odráta si preto ďalších 4 922,82 eura. Jeho základ dane preto dosiahne 9 677,18 eura. Z neho zaplatí 15 % daň, ktorá dosiahne 1 451,58 eura. Jeho vymeriavací základ pre platenie odvodov bude 1 121 eur. Na odvodoch bude mesačne platiť 528,54 eura (za rok zaplatí 6 342,48 eura).

Vďaka paušálnym výdavkom tento živnostník zaplatí na daniach a odvodoch za rok o 6 798,28 eura menej, ako keby využil skutočné výdavky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: