Prostredníctvom systému skrátenej práce, takzvaného kurzarbeitu, už zamestnávatelia načerpali sumu viac ako 14 miliónov eur na viac ako 55-tisíc zamestnancov. Informovalo o tom ministerstvo práce. Zo systému skrátenej práce môže čerpať podporu ten zamestnávateľ, ktorý v dôsledku nepriaznivej situácie nemôže svojim zamestnancom dočasne prideľovať prácu. Kurzarbeit v marci tohto roka nahradil štátny systém Prvej pomoci.


V prípade okolností vyššej moci sa žiadosť podáva na ústredie práce a rozhoduje o nej komisia. Najčastejšími vonkajšími faktormi, ktoré zapríčinili obmedzenie činnosti zamestnávateľa boli najmä nedostatok polovodičových výrobkov a ozbrojený konflikt na Ukrajine, ktorý narušil dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi obchodnými partnermi. Medzi žiadateľmi boli aj spoločnosti, ktoré sú obmedzené ekonomickými sankciami voči Rusku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: