Ľudia na Slovensku majú na výber z dvoch druhov daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2023. Ak chcete, aké daňové priznanie podať, musíte sa rozhodovať na základe toho, z akej činnosti ste vlani mali príjem. Podľa toho podáte buď daňové priznanie typu A alebo daňové priznanie typu B.

Vo všeobecnosti platí, že daňové priznanie typu A podávajú tí, ktorí mali v minulom roku len príjem zo závislej činnosti, teda zo zamestnania. Toto daňové priznanie podávajú aj ľudia, ktorí mali viacero zamestnávateľov bez ohľadu na to, či pracovali na zmluvu alebo na dohodu. Pre zamestnancov existuje aj jednoduchšia možnosť – namiesto toho, aby podali daňové priznanie, môžu svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania daní. Urobiť tak môžu najneskôr do 15. februára. Ak tento termín nestihnú, musia už sami podať daňové priznanie.

Daňové priznanie typu B je zase určené pre všetkých ľudí, ktorí mali iné príjmy. Podávajú ho teda živnostníci, prenajímatelia ale aj ľudia, ktorí zdaňujú zisky z investovania. Daňové priznanie typu B je určené aj pre zamestnancov, ktorí mali okrem zamestnania aj iný príjem – napríklad zo živnosti či z prenájmu. V takom prípade do daňového priznania uvedú všetky príjmy, nepodávajú teda viacero daňových priznaní ale len jedno.

aké daňové priznanie podať
Aké daňové priznanie podať? Daňové priznanie pre zamestnancov je jednoduchšie (Ilustrácia: DALLE/aké daňové priznanie podať)

Aké daňové priznanie podať: Zamestnanci

Daňové priznanie typu A je v porovnaní s typom B jednoduchšie. Uvádzajú sa do neho totiž len príjmy zo zamestnania. Na jeho vyplnenie je potrebné Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa. Toto potvrdenie je povinný vystaviť zamestnávateľ a dať ho každého zamestnancovi, ktorému nerobí ročné zúčtovanie, najneskôr do 10. marca. Keďže v roku 2024 tento deň pripadá na nedeľu, tak sa tento termín posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ak mal niekto v minulom roku viacero zamestnávateľov, musí si spočítať údaje z jednotlivých potvrdení. Zistí tak, aký bol jeho celkový minuloročný hrubý príjem, koľko zaplatil na zdravotných a sociálnych odvodoch a aké preddavky na daň mu strhli zamestnávatelia.

Pri vypĺňaní daňového priznania je dobré použiť elektronický formulár na stránke finančnej správy.  Ten robí automatické výpočty, ukazuje, ktoré políčka treba vyplniť a upozorní na prípadné chyby.

Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov sa uvádza v piatom oddiele do riadku 34. Ak mal niekto aj príjem z dohôd, uvedie do riadku 35, aká suma z celkových príjmov tvorí príjem z dohôd. Do riadku 36 je potrebné napísať celkovú výšku odvodov, ktorú mu zamestnávatelia strhli z platu. Do riadku 39 sa následne uvádza základ dane, ktorý vypočítame ako rozdiel celkového príjmu v riadku 34 a zaplatených odvodov v riadku 35. Elektronické daňové priznanie vypočíta základ dane samé, stačí len dvakrát kliknúť na riadok 39.

V daňovom priznaní je potom potrebné vyplniť výšku nezdaniteľných súm, vyrátať daňový základ a daň. V elektronickom formulári stačí vždy len dvakrát kliknúť na podfarbené políčko a formulár automaticky doplní správne číslo.

Úhrn zrazených preddavkov na daň uvádzame podľa potvrdení od zamestnávateľov v riadku 69. Ak sme zaplatili viac, ako sme mali, vznikne nám daňový preplatok 72. Ak naopak máme niečo doplatiť, v riadku 71 uvedieme výšku dane na úhradu.

Aké daňové priznanie podať
Aké daňové priznanie podať? Rozhoduje druh príjmu (Ilustrácia: DALL-E/Aké daňové priznanie podať)

Aké daňové priznanie podať: Živnostníci a prenajímatelia

Daňové priznanie typu B je v porovnaní s priznaním pre zamestnancov mierne zložitejšie, keďže sa do neho uvádza viacero druhov príjmov. Živnostníci, keďže musia s daňovými úradmi komunikovať elektronicky, musia aj daňové priznanie podať elektronicky cez portál finančnej správy. Ak mal niekto príjem z prenájmu či z kapitálového majetku, môže podať papierové daňové priznanie.

Ak mal niekto príjem zo zamestnania, uvedie ho v piatom oddiele. Napíše sem aj výšku príjmov plynúcich z dohôd či zaplatených odvodov. Na základe toho si vypočíta aj svoj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti.

Príjem zo živnosti či z prenájmu sa uvádza do tabuľky č. 1 v šiestom oddiele. Do každého riadku sa uvádza iný druh príjmu – príjem zo živností patrí napríklad do riadku 2, príjem z prenájmu zase do riadku 11. Do vedľajšieho stĺpca je potrebné k príjmu uviesť aj výdavky. Živnostníci musia pod tabuľkou uviesť, či si uplatňujú skutočné výdavky alebo výdavky percentom z príjmov – takzvané paušálne výdavky.

Po vyplnení príjmov a výdavkov sa v elektronickom formulári automaticky vyfarbia ďalšie políčka, ktoré treba vyplniť. Po dvojitom kliknutí sa tieto políčka vyplnia automaticky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: